Home
 
Paradigma verschuiving van het menselijk bewustzijn

Introductie

Mijn naam is Martijn van Staveren en ik verwelkom je hartelijk op deze website. Ik hoop je hiermee te inspireren en te motiveren om naar dit onderwerp te luisteren of er zelfs over te durven spreken!

Centraal in mijn werkzaamheden staat het behoud van planeet Aarde met al haar bewoners en het bespreekbaar maken van de vermogens van de Aardse Oorspronkelijke Mens. Wat wordt er allemaal achter de schermen gehouden en met welk doel?

Lees meer

Nieuws

MARTIJNIN BEELD

Bekijk de meest recente Earth Matters TV uitzendingen en bekijk enkele populaire interviews. Voor meer video’s ga naar de Interviews en Earth Matters TV pagina’s.

 • Crowd Power - deel 12

 • Crowd Power - deel 13

 • Crowd Power - deel 11

 • Lilian Ferru - deel 1

 • Lilian Ferru - deel 2

OP DEAGENDA

Met grote regelmaat geef ik lezingen, educaties of events. Door heel Nederland maar ook in België en Duitsland. Hieronder vind je de eerstvolgende data. Ik hoop je daar te treffen en te mogen inspireren. Voor meer agendapunten klik je op de link bovenaan genaamd "agenda".

  Lezingenserie - deel 1 in Alkmaar

  Datum: 19-09-2016

  Datum: 19 september 2016
  Locatie: Wakker - bewust zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar
  Kosten: € 20  per lezing (voorverkoop) en € 22,50 aan de contante entree
  Tijden: we starten om 19.30 en eindigen om 22.00
  Info & Opgave: klik hier  


  Lezingenserie "Buitenaards Contact is werkelijkheid"
  Deel 1: Inleiding en synchroniciteit

  Martijn introduceert zichzelf en neemt je mee naar de bijzondere ervaringen welke hij van kinds af aan tot vandaag mee heeft gemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen buitenaardse ontvoeringen, tijdreizen, multidimensionale en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn? Martijn gaat in op de soorten en rassen welke hij heeft ontmoet, waartoe ook mensen zoals wijzelf behoren. Een indringend relaas over de werkwijze van hen en waarom het op een uiterst voorzichtige en intellectuele wijze dient te worden benaderd.

  Tevens maken we ter impressie een reis door ons universum om een goed beeld te kunnen krijgen hoe gigantisch groot ons deel van het universum is.

  In dit eerste deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, welke direct verband kunnen houden met de motivatie waarom jij besloten hebt hier vandaag bij aanwezig te zijn.


  Deze lezing is onderdeel van een achtdelige lezingenserie:

  Deel 1 "Inleiding en synchroniciteit"
  Deel 2 "Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse model"
  Deel 3 "Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties"
  Deel 4 "Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij"

  Deel 5 & 6 "Het ontwaken van ons Intergalactische HART bewustzijn'
  Deel 7 "(Non)Duale processen, New Age en Mind Control
  Deel 8 "De kracht van Creatie en Autorisatie"

  Voor meer info over de inhoud van alle 8 lezingen zie hier.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Lezingenserie - deel 2 in Alkmaar

  Datum: 03-10-2016

  Datum: 3 oktober 2016
  Locatie: Wakker - bewust zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar
  Kosten: € 20  per lezing (voorverkoop) en € 22,50 aan de contante entree
  Tijden: we starten om 19.30 en eindigen om 22.00
  Info & Opgave: klik hier  


  Lezingenserie "Buitenaards Contact is werkelijkheid"
  Deel 2: Inleiding en synchroniciteit

  Tijdens deze lezing gaat Martijn persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals de vergeten Aardse voor historie, de religies op Aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen.

  Gedurende diverse jaren heeft Martijn gesprekken gevoerd met mensen uit andere zonnestelsels en hij zal de boodschappen van hen met iedereen delen. Dit is Martijn ook uitdrukkelijk verzocht, dit juist nú te doen in déze tijd. Martijn zal ook ingaan op de veel gestelde vraag waarom ze niet gewoon openlijk en publiekelijk landen in hun bijzondere voertuigen. De veelgehoorde reden dat wij eerst nog veel te leren hebben is daarbij ondergeschikt aan de werkelijke redenen.

  Verder wordt er in gegaan op de huidige Aardse ontwikkelingen, zoals onder andere de economische, politieke, media en militaire zaken. Onderwerpen welke zeer nauw verweven met de Buitenaardse onderwerpen. Buitengewoon belangrijk om dit ook in deze context te bespreken en hiermee op een andere wijze naar deze voor ons allemaal uiterst belangrijke issues te kijken.


  Deze lezing is onderdeel van een achtdelige lezingenserie:

  Deel 1 "Inleiding en synchroniciteit"
  Deel 2 "Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse model"
  Deel 3 "Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties"
  Deel 4 "Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij"

  Deel 5 & 6 "Het ontwaken van ons Intergalactische HART bewustzijn'
  Deel 7 "(Non)Duale processen, New Age en Mind Control
  Deel 8 "De kracht van Creatie en Autorisatie"

  Voor meer info over de inhoud van alle 8 lezingen zie hier.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Lezingenserie - deel 3 in Alkmaar

  Datum: 10-10-2016

  Datum: 10 oktober 2016
  Locatie: Wakker - bewust zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar
  Kosten: € 20  per lezing (voorverkoop) en € 22,50 aan de contante entree
  Tijden: we starten om 19.30 en eindigen om 22.00
  Info & Opgave: klik hier  


  Lezingenserie "Buitenaards Contact is werkelijkheid"
  Deel 3: Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties

  Door de zeer indringende contacten welke Martijn ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over bekend is of minder over gesproken wordt. Het gaat hierbij niet in de laatste plaats over de controle mechanismen op onze planeet en hoe wij gedomineerd worden door compleet onzichtbaar gehouden biomechanische en telemetrische plasma wapensystemen.

  Om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken. Volgens Martijn juist, vanwege het feit dat deze systemen vol operationeel zijn en in aankomende tijden alles gaan bepalen. Een multidimensionaal uiterst geavanceerd surveillance systeem waakt over de zogenaamde vrije stappen van de mensheid aangestuurd door de ingebrachte ET DNA coderingen. Het controle systeem bestaat in andere lichtspectra, niet waarneembaar voor ons menselijke oog, rondom de Aarde en daarbuiten.

  Martijn heeft deze systemen bezocht en kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed deze systemen hebben op onze hyper-neurologische systemen. Dit zijn onze nog niet ontdekte neurologische stelsels welke worden (beter gezegd “werden”) aangestuurd door ons Multi brein. Wat doen deze systemen en waarom worden wij hieraan blootgesteld? Je krijgt uitvoerige informatie te horen wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Het hele scala mindcontrol en bio-implants komen aan bod.

  Welke systemen worden gebruikt door onze eigen (geheime) militaire kringen en welke door andere belanghebbenden? Martijn gaat diep in op de schokkende informatie hoe onze (regerings)leiders onder directe invloed staan van deze zeer geheime systemen.


  Deze lezing is onderdeel van een achtdelige lezingenserie:

  Deel 1 "Inleiding en synchroniciteit"
  Deel 2 "Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse model"
  Deel 3 "Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties"
  Deel 4 "Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij"

  Deel 5 & 6 "Het ontwaken van ons Intergalactische HART bewustzijn'
  Deel 7 "(Non)Duale processen, New Age en Mind Control
  Deel 8 "De kracht van Creatie en Autorisatie"

  Voor meer info over de inhoud van alle 8 lezingen zie hier.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Lezingenserie - deel 4 in Alkmaar

  Datum: 24-10-2016

  Datum: 24 oktober 2016
  Locatie: Wakker - bewust zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar
  Kosten: € 20  per lezing (voorverkoop) en € 22,50 aan de contante entree
  Tijden: we starten om 19.30 en eindigen om 22.00
  Info & Opgave: klik hier  


  Lezingenserie "Buitenaards Contact is werkelijkheid"
  Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij

  Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de verwoestende onderdrukking en oorlogsvoering over de Mensheid haar vermogen. Wij, de mens, hebben een buitengewoon scheppend vermogen om via portalen op planeet Aarde interdimensionaal te reizen naar het verleden, in het heden en naar de toekomst. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

  De focus in de diverse geheime ET invasieprogramma’s kwam daarbij in eerste instantie te liggen in het onbruikbaar maken voor de mens van deze collectieve connectie poorten op Aarde (sterrenpoorten) en daarnaast het uitschakelen of decimeren van de menselijke krachten welke oorspronkelijk zijn geprogrammeerd via onze Multi brein DNA strengen.

  De sterrenpoorten werden onderbroken van de atmosferische kristallijnen grids rondom de Aardse atmosfeer en de mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. Dit her programmeren vond plaats door de kristallijnen grids te hacken en wederom aan te sluiten op ons Aardse bewustzijn. Deze programma’s zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid. Dit vond ongeveer een half miljoen jaar geleden plaats.

  Doordat Martijn intensief aan deze materie heeft gewerkt, alleen en ook met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, heeft hij ontdekt dat deze hele Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis (meta-realiteit). Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse Fenomeen. De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, hogere dimensies en buitenaardse hulp.

  Martijn neemt je mee naar je oorspronkelijke inbeelding en manifestatiekracht, indien jij dat durft en er ook aan toe bent! Door het beleven van deze lezing en feitelijk de werkelijke werkelijkheid worden onze eigen bouwstenen (D.N.A.) in beroering gebracht en zal de frequentie in onze magnetische velden krachtig worden verhoogd. Dit komt doordat onze oeroude kennis welke wij meedragen in onze galactische DNA strengen wakker worden geprikkeld en ons oeroude Multi brein in actie komt.

  Ter afsluiting:

  Een indringende forecast hoe het leven op Aarde eruit zou zien, zonder buitenaardse manipulaties. Martijn geeft een preview over de wereld zoals deze eruit kan zien, zodra wij bereid zullen zijn offers te brengen door onze programmeringen en conditioneringen terzijde te schuiven.


  Deze lezing is onderdeel van een achtdelige lezingenserie:

  Deel 1 "Inleiding en synchroniciteit"
  Deel 2 "Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse model"
  Deel 3 "Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties"
  Deel 4 "Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij"

  Deel 5 & 6 "Het ontwaken van ons Intergalactische HART bewustzijn'
  Deel 7 "(Non)Duale processen, New Age en Mind Control
  Deel 8 "De kracht van Creatie en Autorisatie"

  Voor meer info over de inhoud van alle 8 lezingen zie hier.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Educatieserie - module 1 in Wageningen (nabij Renkum)

  Datum: 01-06-2016

  Datum: 1 juni 2016
  Locatie: Hof van Wageningen | Lawickse Allee 9 | 6701 AN Wageningen
  Kosten: De vergoeding voor de educatie is 89 euro per dag, door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
  Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 17.00
  Info & Opgave: via Itaka.nl  (emailadres: welkom@itaka.nl )

  Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee en een matje waar je op kunt liggen voor ontspanning.


  Educatieserie “Kosmische Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
  Module 1

  De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen.

  Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden.

  Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen?

  De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben.

  In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons grotere galactische potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. 

  Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn in relatie tot ons Galactische bewustzijn ten dienste te stellen. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling.

  Thema's
  Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen.

  Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door de groepscoherentie. Voel jij dat je hier aan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties.

  De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Deze 3 modules zijn een aanloop naar het leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in.

  De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Oefendag Educatieserie Zwijndrecht

  Datum: 03-06-2016

  Datum: vrijdag 3 juni (wordt georganiseerd exclusief voor de deelneemsters/deelnemers van de serie in Zwijndrecht.)
  Locatie: Sundancer, Stationsweg 43, 3331 LR in Zwijndrecht
  Kosten: De bijdrage voor deze dag is € 49,- (incl. koffie, thee en koek)
  Tijden: van 10.00 tot 16.30
  Info & Opgave

  Speciale gathering dag, waarin we naar aanleiding van de 3 daagse educatieve serie ingaan op wat we hebben geleerd tijdens deze dagen. We gaan deze dag oefenen en vraagstukken bespreken. Wat heb jij ontdekt met de geleerde techniek en waar loop je wellicht tegenaan?

  Door te gaan werken met je eigen kracht van creatie, kunnen de effecten in je dagelijkse leven merkbaar zijn, of juist, waarom merk ik er niets van terwijl ik zo hard mijn best doe.

  Het menselijke referentiekader waaruit wordt gedacht en gevoeld wordt uitvoerig besproken en ook de gemoedstoestanden waarin je als mens terecht komt spelen een grote rol in het doorbreken van oude patronen. Dit en meer komt aan bod en natuurlijk neem je je eigen (vragen/opmerkingen) lijstje mee.

  Gedrag, handelen en overtuigingen in het gevoelsbewustzijn nemen we deze dag mee tijdens de oefeningen. Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het emailadres educatie@buitenaardscontact.nl onder vermelding van je naam, telefoonnummer en locatie. Ben jij er ook bij?

  RESERVE YOUR SPOT!
  Educatieserie - module 2 in Wageningen (nabij Renkum) (volgeboekt)

  Datum: 08-06-2016

  Datum: 8 juni 2016
  Locatie: Hof van Wageningen | Lawickse Allee 9 | 6701 AN Wageningen
  Kosten: De vergoeding voor de educatie is 89 euro per dag, door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
  Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 17.00
  Info & Opgave: deze educatieserie is volgeboekt  

  Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee en een matje waar je op kunt liggen voor ontspanning.


  Educatieserie “Kosmische Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
  Module 2

  De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen.

  Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden.

  Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen?

  De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben.

  In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons grotere galactische potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. 

  Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn in relatie tot ons Galactische bewustzijn ten dienste te stellen. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling.

  Thema's
  Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen.

  Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door de groepscoherentie. Voel jij dat je hier aan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties.

  De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Deze 3 modules zijn een aanloop naar het leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in.

  De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Oefendag Educatieserie Zwaanshoek

  Datum: 14-06-2016

  Datum: dinsdag 14 juni (wordt georganiseerd exclusief voor de deelneemsters/deelnemers van de series in Zwaanshoek.)
  Locatie: Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK in Zwaanshoek
  Kosten: De bijdrage voor deze dag is € 49,- (incl. koffie, thee en koek)
  Tijden: van 10.00 tot 16.30
  Info & Opgave

  Speciale gathering dag, waarin we naar aanleiding van de 3 daagse educatieve serie ingaan op wat we hebben geleerd tijdens deze dagen. We gaan deze dag oefenen en vraagstukken bespreken. Wat heb jij ontdekt met de geleerde techniek en waar loop je wellicht tegenaan?

  Door te gaan werken met je eigen kracht van creatie, kunnen de effecten in je dagelijkse leven merkbaar zijn, of juist, waarom merk ik er niets van terwijl ik zo hard mijn best doe.

  Het menselijke referentiekader waaruit wordt gedacht en gevoeld wordt uitvoerig besproken en ook de gemoedstoestanden waarin je als mens terecht komt spelen een grote rol in het doorbreken van oude patronen. Dit en meer komt aan bod en natuurlijk neem je je eigen (vragen/opmerkingen) lijstje mee.

  Gedrag, handelen en overtuigingen in het gevoelsbewustzijn nemen we deze dag mee tijdens de oefeningen. Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het emailadres educatie@buitenaardscontact.nl onder vermelding van je naam, telefoonnummer en locatie. Ben jij er ook bij?

  RESERVE YOUR SPOT!
  Educatieserie - module 3 in Wageningen (nabij Renkum) (volgeboekt)

  Datum: 15-06-2016

  Datum: 15 juni 2016
  Locatie: Hof van Wageningen | Lawickse Allee 9 | 6701 AN Wageningen
  Kosten: De vergoeding voor de educatie is 89 euro per dag, door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
  Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 17.00
  Info & Opgave: deze educatieserie is volgeboekt   

  Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee en een matje waar je op kunt liggen voor ontspanning.


  Educatieserie “Kosmische Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
  Module 3

  De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen.

  Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden.

  Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen?

  De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben.

  In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons grotere galactische potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. 

  Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn in relatie tot ons Galactische bewustzijn ten dienste te stellen. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling.

  Thema's
  Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen.

  Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door de groepscoherentie. Voel jij dat je hier aan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties.

  De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Deze 3 modules zijn een aanloop naar het leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in.

  De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Oefendag Educatieserie Renkum

  Datum: 22-06-2016

  Datum: woensdag 22 juni (wordt georganiseerd exclusief voor de deelneemsters/deelnemers van de series in Renkum.)
  Locatie: Itaka
  Kosten: De bijdrage voor deze dag is € 49,- (incl. koffie, thee en koek)
  Tijden: van 10.00 tot 16.30
  Info & Opgave

  Speciale gathering dag, waarin we naar aanleiding van de 3 daagse educatieve serie ingaan op wat we hebben geleerd tijdens deze dagen. We gaan deze dag oefenen en vraagstukken bespreken. Wat heb jij ontdekt met de geleerde techniek en waar loop je wellicht tegenaan?

  Door te gaan werken met je eigen kracht van creatie, kunnen de effecten in je dagelijkse leven merkbaar zijn, of juist, waarom merk ik er niets van terwijl ik zo hard mijn best doe.

  Het menselijke referentiekader waaruit wordt gedacht en gevoeld wordt uitvoerig besproken en ook de gemoedstoestanden waarin je als mens terecht komt spelen een grote rol in het doorbreken van oude patronen. Dit en meer komt aan bod en natuurlijk neem je je eigen (vragen/opmerkingen) lijstje mee.

  Gedrag, handelen en overtuigingen in het gevoelsbewustzijn nemen we deze dag mee tijdens de oefeningen. Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het emailadres educatie@buitenaardscontact.nl onder vermelding van je naam, telefoonnummer en locatie. Ben jij er ook bij?

  RESERVE YOUR SPOT!
  Educatieserie - module 1 in Joure (Fr)

  Datum: 05-09-2016

  Datum: 5 september 2016
  Locatie: ’t Haske in Joure, zaal ‘ Huize Snikzwaag’
  Kosten: De vergoeding voor de educatie is 89 euro per dag, door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
  Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
  Info & Opgave: klik hier  

  Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee en een matje waar je op kunt liggen voor ontspanning.

  Educatieserie “Kosmische Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
  Module 1

  De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen.

  Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden.

  Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen?

  De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben.

  In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons grotere galactische potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. 

  Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn in relatie tot ons Galactische bewustzijn ten dienste te stellen. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling.

  Thema's
  Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen.

  Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door de groepscoherentie. Voel jij dat je hier aan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties.

  De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Deze 3 modules zijn een aanloop naar het leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in.

  De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Educatieserie - module 1 in Haren

  Datum: 08-09-2016

  Datum: 8 september 2016
  Locatie: De educaties vinden plaats bij Earth-Matters, Kerklaan 30A, 9751NN LR Haren (nabij Groningen) Klik hier voor een plattegrond
  Kosten: De vergoeding voor de educatie is 89 euro per dag, door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
  Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 17.00
  Info & Opgave: aanmelden kun je doen door een email te sturen naar educatie@buitenaardscontact.nl. Vermeld hierbij: 'Je naam, adres en telefoonnummer en waar/ welke locatie plus de data welke je wilt gaan volgen'  

  Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee en een matje waar je op kunt liggen voor ontspanning.

  Educatieserie “Kosmische Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
  Module 1

  De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen.

  Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden.

  Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen?

  De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben.

  In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons grotere galactische potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. 

  Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn in relatie tot ons Galactische bewustzijn ten dienste te stellen. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling.

  Thema's
  Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen.

  Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door de groepscoherentie. Voel jij dat je hier aan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties.

  De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Deze 3 modules zijn een aanloop naar het leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in.

  De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Educatieserie - module 2 in Haren

  Datum: 22-09-2016

  Datum: 22 september 2016
  Locatie: De educaties vinden plaats bij Earth-Matters, Kerklaan 30A, 9751NN LR Haren (nabij Groningen) Klik hier voor een plattegrond
  Kosten: De vergoeding voor de educatie is 89 euro per dag, door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
  Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
  Info & Opgave: aanmelden kun je doen door een email te sturen naar educatie@buitenaardscontact.nl. Vermeld hierbij: 'Je naam, adres en telefoonnummer en waar / welke locatie plus de data welke je wilt gaan volgen'

  Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee en een matje waar je op kunt liggen voor ontspanning.

  Educatieserie “Kosmische Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
  Module 2

  De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen.

  Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden.

  Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen?

  De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben.

  In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons grotere galactische potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. 

  Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn in relatie tot ons Galactische bewustzijn ten dienste te stellen. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling.

  Thema's
  Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen.

  Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door de groepscoherentie. Voel jij dat je hier aan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties.

  De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Deze 3 modules zijn een aanloop naar het leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in.

  De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Educatieserie - module 2 in Joure (Fr)

  Datum: 28-09-2016

  Datum: 28 september 2016
  Locatie: ’t Haske in Joure, zaal ‘Huize Snikzwaag’
  Kosten: De vergoeding voor de educatie is 89 euro per dag, door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
  Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
  Info & Opgave: klik hier  

  Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee en een matje waar je op kunt liggen voor ontspanning.

  Educatieserie “Kosmische Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
  Module 2

  De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen.

  Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden.

  Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen?

  De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben.

  In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons grotere galactische potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. 

  Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn in relatie tot ons Galactische bewustzijn ten dienste te stellen. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling.

  Thema's
  Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen.

  Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door de groepscoherentie. Voel jij dat je hier aan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties.

  De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Deze 3 modules zijn een aanloop naar het leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in.

  De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

  RESERVE YOUR SPOT!
  Symposium ‘Ambassadors of Planet Earth 2016′ (volgeboekt)

  Datum: 29-05-2016

  Datum: zondag 29 mei (volgeboekt)
  Locatie: Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 6701 AN te Wageningen (er is parkeergelegenheid op het terrein)
  Kosten: De organisatiebijdrage is € 55,- waarbij koffie/thee en/of sapjes zijn inbegrepen (lunch is separaat te bestellen).
  Tijden: 10:30 - 17:00 uur


  Symposium 'Ambassadors of Planet Earth 2016' (volgeboekt)

  Samen met elkaar organiseren Marianne van der Schilden van Itaka, Martijn Van Staveren en Guido Jonkers van WantToKnow een spetterend symposium over de veranderingen in onszelf en in de wereld die momenteel plaatsvinden. Wat is het gevolg van de veranderingen in energie die we samen zo krachtig bewerkstelligen? Draag jij jouw ambassadeurschap als bewoner / bewoonster van deze prachtige levende bibliotheek ook uit?

  Een symposium waarin verschillende onderwerpen aan bod komen, welke je kunnen ondersteunen om los te kunnen komen van oude programma's & overtuigingen zoals voeding, milieu, energie, politieke agenda’s, economische leugens, (non)-disclosure over buitenaards leven en zeer geavanceerde Mind Control.

  Dit symposium kun je zien als een krachtig vervolg op de lezingenserie van Martijn van Staveren en aansluitend op de Intensive dag van 17 april. Het wordt een verrassende dag met een speciale boodschap! Meer informatie over deze dag volgt snel, maar we willen je nu al de mogelijkheid geven je op te geven. 
    

  Programma-indeling:

  10:30 – 12.00 deel I

  12:00 – 13:30 lunch

  13:30 – 15:00 deel II

  15:00 – 15:30 pauze

  15:30 – 17:00 deel III


  RESERVE YOUR SPOT!
  Crowd Power 14 | Healingtechnieken en voeding

  Datum: 01-06-2016

  Datum: 1 juni 2016
  Locatie: online en live in de YOUniversal studio in Haren
  Kosten: online is gratis, live is 5 euro pp
  Tijden: aanvang 21:00 uur
  Info & Opgave


  (Earth Matters) Er is tegenwoordig een gigantisch aanbod aan (zelf)healingmethodieken. Veel wordt steeds eenvoudiger en krachtiger. Mensen gezenen van allerlei chronische ziekten op diverse onconventionele wijzen. Enerzijds inspirerend om te delen, anderzijds is het aspect van mind control vaak onderbelicht. Hoe verhoudt dat zich tot de prachtige resultaten? Arjan en Martijn nemen een breed scala onder de loep. Verder wordt er ook ingegaan op techniek in voeding, is er live muziek in de studio en een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.

  Als je er een vragen over zou willen stellen kun je dat hieronder doen of via de mail: arjanenmartijn@earth-matters.nl

  Om deze bijzondere uitzending met live muziek bij te wonen kun je terecht in de YOUniversal studio in Haren, klik hier.

  Directe link naar de uitzending op Youtube

  RESERVE YOUR SPOT!
  Live interview Finding Voices Radio

  Datum: 03-06-2016

  Datum: 3 juni 2016
  Locatie: Sundancer, Stationsweg 43 in Zwijndrecht
  Kosten: gratis
  Tijden: aanvang is 19.00, welkom vanaf 18.30
  Info & Opgave

  Vanavond sta ik in de spotlight bij het interview door Jeroen Ghuijs van Finding Voices Radio.
  Het interview is live en gratis toegankelijk.
  Echter er zijn beperkte zitplaatsen, dus jezelf snel opgeven via Sundancer is een must!

  Wil je deelnemen aan de maaltijd? Geef jezelf dan op voor de BIO/VEGA maaltijd á € 12,50 per persoon.
  Deze zal geserveerd worden om 17.45.

  RESERVE YOUR SPOT!
  'Innerlijke Vrijheid en Onafhankelijk onderzoek' - met Johan Oldenkamp & Martijn van Staveren

  Datum: 05-06-2016

  Datum: 5 juni 2016
  Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn, klik hier voor het adres en een route
  Kosten: € 40,- waarbij koffie/thee bij ontvangst is inbegrepen
  Tijden: 13.00 - 18.00 uur
  Info & Opgave

  Houd aanstaande zondag 5 juni vrij in je agenda, want op deze datum geven Dr. Johan Oldenkamp (Wholly Science, Pateo.nl) en Martijn van Staveren samen een event in Baarn. Deze dag wordt georganiseerd door Guido Jonkers (WanttoKnow.nl) en zal verbindingen en overeenkomsten naar voren brengen in de informatie van de twee sprekers.

  In een tijd waar veel tegenwerkingen zijn, is het beslist noodzakelijk elkaar te inspireren en te bekrachtigen. Johan Oldenkamp spreekt als wetenschapper tijdens deze dag, Martijn spreekt als ervaringskundige en vrijspreker. Daar waar verschillende invalshoeken elkaar kunnen "snijden" zullen de mensen die dit prachtige event bijwonen kunnen worden geraakt. Doelstelling is om weggehouden informatie terug te zetten in het publieke domein en elkaar aan te zetten tot nadenken en invoelen.

  De titel van deze middag is "Innerlijke Vrijheid en Onafhankelijk onderzoek".

  Martijn van Staveren onderzoekt gedurende zijn leven het innerlijke vermogen van de mens om hiermee invloed te hebben op de uiterlijke werkelijkheid. Vanaf zijn jonge kinderjaren heeft Martijn contact met beschavingen anders dan de aardse Mens, welke verschillende visies en doelstellingen hebben. Dat de Mens hierin een centrale rol speelt kwam telkens weer naar de voorgrond. Martijn brengt zijn verhaal naar voren in een radicaal andere beweging, namelijk dat de Mens gevangen zit vanuit de liefde en angst in een spiritueel model om zichzelf niet onder ogen te hoeven komen. En dat is volgens Martijn dan ook hard nodig om de mensen weer terug te brengen in de eigen daadkracht.

  Martijn geeft sinds 2010 lezingen en voordrachten, waarbij hij als vrijspreker en bewustzijnsinspirator zijn medemensen fundament meegeeft om terug te keren naar het eigen creatievermogen. De Mens is een heelheidswezen en heeft als oorspronkelijk analoog organisch wezen bijzondere vermogens. Veel aspecten van spirituele en religieuze processen door doorspekt van het uit handen geven van deze intense kracht en de Mens is daarbij een goedgelovige afhankelijke beschaving geworden.

  Martijn vertelt in deze lezing vanuit zijn eigen ervaringen over onze huidige globale werkelijkheid, welke zich afspeelt in ons lokale biologische bewustzijn én dat er naast deze werkelijkheid verscheidene andere non-lokale bewustzijnsvelden zijn. We spreken in dit kader dan ook wel over een metafysische werkelijkheid. In verschillende bewustzijnsvelden ontmoet Martijn deze andere beschavingen, waarvan er ook een aantal plaats vinden in onze huidige realiteit. Het lokale bewustzijn staat onder toezicht van mindcontrol-teams, uitvoerige programma’s om de mensheid te manipuleren en af te houden van de eigen explorerende vermogens. Tijdens de lezing komt de historie van de Mensheid aan bod, onze biologische afkomst gecreëerd door andere galactische beschavingen en de voortdurende hang naar boodschappen van buitenaf. Er is een herziening en verdieping nodig van vele modellen, van een oud paradigma naar een nieuw paradigma. Zodra de mens inzicht kan verwerven in haar eigen vermogen en de manipulaties kan herkennen, zal de innerlijke vrijheid en kracht wedergeboren kunnen worden.

  Dr. Johan Oldenkamp, auteur van bijna 40 boeken, heeft pas na zijn universitaire loopbaan ontdekt wat ware wetenschap is. Het probleem in onze huidige tijd is namelijk dat de universiteiten helemaal niet aan onpartijdige waarheidsvinding doen. De pijnlijke waarheid is dat universitaire “wetenschap” is verworden tot een onderdrukkend geloofssysteem, wat daardoor bitter weinig meer te maken heeft met ware wetenschap. En aan de andere kant bieden de religies van tegenwoordig eveneens onderdrukkende geloofssystemen, die niets van doen hebben met gegronde spiritualiteitsontwikkeling.

  In de 18e eeuw wilden de wetenschapsbeoefenaars loskomen van religieuze dogma’s. Daardoor werd met het badwater echter ook het spreekwoordelijke kind weggegooid. Ware wetenschap en solide spiritualiteit zijn namelijk twee zijden van dezelfde mediale, iets waar bijvoorbeeld de Oude Grieken zeer goed van doordrongen waren. Wetenschap zonder spiritualiteit, dus dat wat de universiteiten ons tegenwoordig proberen voor waar te laten aannemen, dat is namelijk doods en zielloos. En aan de andere kant is spiritualiteit zonder wetenschap, namelijk dat wat de hedendaagse religies (inclusief New Age) ons proberen op te dringen, op zijn best ongegronde fantasie, maar meestal komt dit neer op het doordrukken van geestdodende indoctrinaties.

  Om het kaf van het koren te scheiden op zowel wetenschappelijk als spiritueel gebied heeft Johan “Wholly Science” ontwikkeld. Wholly Science is de wetenschap (Science) van het geheel (The Whole). Omdat de Nederlandstalige aanduidingen ‘Heelheidswetenschap’ of ‘Heelkunde’ niet de associatie met Heilige Wetenschap oproepen, wordt daarom door hem ook in het Nederlands de Engelstalige benaming Wholly Science gehanteerd. De Engelstalige woorden whole, holistic, holy, en healing verwijzen namelijk allemaal naar de heelheid of naar het weer heel worden. De oorspronkelijke betekenis van ‘heilig’ is namelijk ‘helend’ of ‘geheeld’. Wholly Science is dus de heilzame hereniging van Ware Wetenschap en Solide Spiritualiteit. Of anders gezegd, Wholly Science is ontstaan uit het heilige huwelijk van Bezielde Wetenschap en Gegronde Spiritualiteit.

  In zijn lezing toont Johan de kracht van Wholly Science. Feitelijk onderbouwd en gestoeld op onweerlegbare logica toont hij fenomenen uit schijnbaar gescheiden gebieden die op een opvallend eenvoudig te begrijpen wijze blijken samen te hangen. Hij vraagt echter met klem om geen woord van zijn lezing te geloven. Het geloof heeft ons juist in de huidige problemen gebracht, en dan gaat het niet alleen over het geloof in de universiteiten en in de religies, maar ook over het geloof in de overheid, in de journalistiek, in de financiële instellingen, en in de zogenaamde gezondheidszorg. Wholly Science impliceert dat ets volledig dient te worden begrepen voordat het voor waar wordt beschouwd. Tot die tijd is alles hooguit een mogelijkheid, maar nooit de waarheid. Johan zal in zijn lezing Wholly Science presenteren als het open paradigma dat onze samenleving naar een hoger niveau van bewustzijn zal brengen. Alleen op dat hogere niveau zullen we namelijk in staat zijn om al onze huidige problemen te gaan oplossen. Dat is dan ook precies de reden waarom alle andere pogingen per definitie gefaald hebben en ook zullen blijven falen. Zijn wij anno 2016 klaar voor Wholly Science? 

  ***

  Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

  13:00 – inleiding

  13:10 14:45 – presentatie Martijn van Staveren

  14:45 – 15:15 – Pauze

  15:15 – 16:30 – presentatie Johan Oldenkamp

  16:30 – korte pauze en aansluitend Vragen/discussie-ronde

  17:15/30 – afsluiting en mogelijkheid tot drankje

  RESERVE YOUR SPOT!
  Martijn spreekt op GVA dag

  Datum: 12-06-2016

  Datum: 12 juni 2016
  Locatie: Centrum Djoj, Antony Duyklaan 5-7 in Hilligersberg/ Rotterdam (zaal 1)
  Kosten: vanaf 10 euro voor enkel het middagprogramma
  Tijden: 14:00 - 16:15 uur
  Info & Opgave: zie de GVA site

  Dit evenement is voor GVA Locatiehouders, GVA Sprekers en GVA bezoekers en alle geinteresseerden in kennis vergroten en bewustzijn verhogen.

  Dit evenement is een samenwerking met Centrum Djoj in Rotterdam. 

  Martijn zal op deze GVA (Gezond Verstand Avond) dag een lezing geven in zaal 1. 

  RESERVE YOUR SPOT!

Martijn over Yfke:
'Vanuit de wetenschap dat onze werkelijkheid bestaat uit bewustzijnsvelden, lichtfrequenties en ook artificiële coderingen, samengevat ook wel holografische creatievelden genoemd, ben ik dankbaar dat ik Yfke Laanstra heb ontmoet.

Als mede-draagster van Kracht en Liefde en kennis hebbende van de analoge en artificiële werkelijkheden is het mij een eer dat zij fundament heeft gegeven aan deze website. Uit dit fundament is deze nieuwe website ontwikkeld door Yfke, welke overzichtelijk is en de kracht van schoonheid toont. Dank je wel Yfke voor je prachtige werk!'

Om haar site te bezoeken klik op haar logo onderaan de pagina.