Agenda
*** Paradigma verschuiving van het Menselijk bewustzijn ***

Lezingen, educaties & events

Hieronder kun je bekijken wat er de komende tijd allemaal op de agenda staat qua educaties, lezingen en events.
Iedere lezingendeel, educatiemodule en/of event heeft een eigen afbeelding zodat je deze snel kunt herkennen. Gebruik anders de zoekfunctie om snel te zoeken op bijvoorbeeld 'deel 1', 'module 3'.

Lezing: Buitenaards Contact is werkelijkheid deel 3 in Baarn (nabij Hilversum, volgeboekt)

Datum: 28-June-2017

Datum: Woensdag 28 juni 2017 (let op dit is op een woensdag) volgeboekt
Locatie
: Bij Kanexia, Prinses Marielaan 5 - 3743 JA in Baarn. Klik hier voor een plattegrond
Gratis parkeren
: kan uitsluitend bij Eetcafé de Generaal, direct naast de spoorwegovergang, 2 minuutjes lopen
Entree: € 25,- per lezing of € 80,- bij het boeken van alle 4 de lezingen in 1x (20 euro korting)
Tijden
: inloop 19.00, start 19.30 eind 22.30
Aanmelden via Kanexia:
bij José de Graaf  email: info@kanexia.nl


Paradigma-verschuiving van het menselijk bewustzijn
De nieuwste versie van de lezingen-serie
“Buitenaards Contact is Werkelijkheid”

Menselijk Bewustzijn versus Buitenaards Contact

Door Martijn van Staveren


 

Al een aantal jaren verzorgt Martijn van Staveren lezingen en educatie-dagen. In de loop van de tijd zijn deze door verdere ontwikkeling inhoudelijk wat gewijzigd en steeds krachtiger geworden.

Juist in een tijd dat het lijkt alsof de globale uitdagingen onoplosbaar zijn, is het bespreekbaar maken van andere werkelijkheden van zeer groot belang. Veel mensen merken dat onze bijzondere wereld onderhand wordt opgesplitst in twee verschillende realiteiten, te weten een geheel analoge organische werkelijkheid (voelen, creatief) en een complete artificiële computergestuurde werkelijkheid (denken, logica). Deze twee verschillende werkelijkheden, een Organische beschaving en/of een Cyborg beschaving zullen samen de toekomst van de Mens op Aarde haar realiteit gaan bepalen.

En in de kern is onze huidige werkelijkheid reeds het gevolg van een diepgaande Cyborg-intrige. Welke kant willen we met elkaar op? Wat zijn de mogelijkheden? Op basis van deze schijnbare, heftige dualiteit, verzorgt Martijn van Staveren (43) deze 4-delige lezingenserie over het ‘Menselijke bewustzijn versus Buitenaards Contact’.

De boodschap die Martijn naar buiten brengt, is er één van bekrachtiging, liefde, daadkracht, besef en inzicht.

Om het Oorspronkelijke ontwerp van ons Universum te doorgronden starten we ons onderzoek in onze eigen achtertuin. Daarbij stuiten we dikwijls op zeer onthullende zaken; het is niet voor niets, dat we ons bewust worden van deze vaak manipulerende energieën. Hoe gek het klinkt wellicht, maar laat je vooral inspireren en beseffen hoe belangrijk het is dat jij, juist NU, hier aanwezig bent in dit tijdsbestek op Planeet Aarde. Want zodra jij in staat bent anders naar ‘de werkelijkheid’ te kijken, kun je een ander innerlijk bewustzijn gaan ervaren.

Martijn zegt daarom ook met enige regelmaat: “Besef dat je niet naar een lezing van een Martijn gaat, besef dat je in essentie naar jezelf komt luisteren IN mijn verhaal. Waardoor je eigen informatie uit jezelf toegang kunt geven. Het is de tijd naar jezelf te durven luisteren, ongeacht wat de gevolgen hiervan kunnen zijn”.

Elke lezing is diepgaande gefragmenteerde informatie, waar als rode draad doorheen loopt wat de dwarsverbanden zijn van de huidige wereldwijde situatie ten aanzien van de Aardse Menselijke beschaving.

Het verhaal van Martijn: ‘Het ufo fenomeen is werkelijkheid. Buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid.’

"Vanaf dat ik een klein jongetje was, weet ik dat de Mens op Aarde zich op alle mogelijke manieren zal verzetten tegen de bevrijding van het eigen Innerlijke bewustzijnswezen. Niet omdat zij niet vrij wil zijn, maar omdat de weg naar deze Innerlijke vrijheid er één zal zijn van radicale en complete herziening. De aanwezige spiritualiteit in de Mens is vaak op persoonlijkheid gebaseerd en niet op vrijheid van voelen en denken. Het is afhankelijk geworden van gekaderd bewustzijn en is het grootste instrument tegen het repatriëren van de Oorspronkelijke vermogens van de Mens. Waarachtige spiritualiteit kent geen voorkeur”.

Als Aards kind raakte Martijn betrokken bij een grootschalig contact en ontvoerings-programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen, super geavanceerde buitenaardse beschavingen. Tijdens deze gebeurtenissen werd Martijn bijgestaan door zeer geavanceerde en zorgzame hyper-dimensionale groeperingen, die er letterlijk aan hebben bijgedragen dat hij fysiek is blijven bestaan..!

Hiertoe behoorden verschillende en anders uitziende wezens dan Mensen en ook menselijke wezens, die een verschijning hebben, ongeveer zoals de Aardse Mens. Deze beschavingen gaven veel informatie hoe wij op eigenzinnige en creatieve wijze een kentering kunnen veroorzaken in de huidige systematische onderdrukkingssystemen.

Volgens Martijn zijn er diverse programma’s actief, die door zogenaamde ‘rookgordijnen’ worden gecamoufleerd/verborgen. Martijn nam waar dat er zich achter het wereldwijde UFO-fenomeen, hele andere schokkende en onthullende activiteiten schuil gaan. Een gebeurtenis waardoor het gehele buitenaardse fenomeen letterlijk op zijn kop zou komen te staan. Martijn spreekt daarom telkens over verschillende werkelijkheden. Werkelijkheden waar Aardse ultra geheime neurocyber-krijgsmachten en inlichtingendiensten een stuwende kracht in zijn. Of in goed Nederlands: we worden op een fundamentele manier in de maling genomen..

Martijn vertelt vanuit zijn eigen ervaringen zijn verhaal; een verhaal waarin hij letterlijk belet werd, dit naar buiten, in de openbaarheid te brengen. Volgens Martijn zijn de bezetters van onze mind operationeel in alle lagen van tijdlijnen en voorzien en beïnvloeden zij telkens alle stappen van de Mens op Aarde. Maar de Mens beschikt en blijft beschikken over een (vergeten) vermogen dat deze loep kan doorbreken. Het is juist dít krachtige menselijke vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden…

De grote liefde voor Moeder Aarde en haar bewoners heeft Martijn aangezet om mede-inspirator te zijn om collectief een krachtige en liefdevolle impuls te geven, zodat er gezamenlijk een nieuw tijdperk kan worden gecreëerd. Een tijdperk waarin we kunnen terugkeren naar de werkelijke basis van ons Aardse bestaan met daarin centraal onze verbinding met de Oer-Wereld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel 3: Planeet Aarde in quarantaine geplaatst via MindControl

Door de zeer indringende contacten welke Martijn ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over gesproken wordt. Het gaat hierbij niet in de laatste plaats over de controle mechanismen op en rondom onze planeet en hoe wij gedomineerd worden door compleet onzichtbaar gehouden bio telemetrische volgsystemen.

Om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken. Volgens Martijn juist, vanwege het feit dat deze systemen vol operationeel zijn en in aankomende tijden alles gaan bepalen. Een multidimensionaal uiterst geavanceerd surveillance systeem waakt over de zogenaamde vrije stappen van de Mensheid aangestuurd door de ingebrachte ET DNA coderingen. Het controle systeem bestaat in andere lichtspectra, niet waarneembaar voor ons menselijke oog, rondom de Aarde en daarbuiten.

Martijn heeft deze systemen bezocht en kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed zij hebben op onze hyper-neurologische systemen. Je krijgt informatie te horen wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Ook wordt er besproken op welke wijze je de start in jezelf kunt vinden hoe je jezelf kunt bekrachtigen. Buitenaardse krachtige welwillende rassen zijn volledig op de hoogte van de aanwezigheid van deze tracking technologieën en wachten op openheid van communicatie door ons over deze zeer belangrijke data.

De doelstelling van deze lezing is om goed doordrongen te raken van de mogelijkheid om jezelf te gaan herkennen in elke stap welke jij in je leven zet en voorbereiding om openlijk contact te kunnen leggen met ET,s en ID’s en beweging te brengen in het massabewustzijn.


Deze lezing is onderdeel van een lezingenserie:

Deel 1 "Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen"
Deel 2 "Het huidige Aardse mechanisme, wie ben ik (niet)?"
Deel 3 "Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol"
Deel 4 "Buitenaardse leugens ontmaskerd  DE VERGETEN ARTIFICIELE NEUROLOGISCHE INVASIE"

Voor meer info over de inhoud van alle lezingen zie hier

Deze lezingenserie wordt exclusief georganiseerd door Kanexia

Inspiratie- en ervaringsavond: De Kracht van Liefde, Waarneming & Creatie in Breda

Datum: 29-June-2017

Datum: Donderdag 29 juni 2017
Locatie
: Amarath Hotel Brabant, Heerbaan 4, 4817 NL in Breda. Klik hier voor een plattegrond
Parkeren
: vrij parkeren en makkelijk te bereiken vanaf snelweg
Toegang: € 25,-  dit is incl. koffie en thee
Tijden
: inloop 19.00, start 19.30 eind 22.00
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier


Het nieuwe bewustzijn met de kwantumfysica als basis, brengt ons in een geheel nieuwe realiteit, met onbegrensde mogelijkheden.

Het thema van deze lezing is, dat de Mens een zeer belangrijke rol heeft in het Universele scheppingsproces en dat zij vanuit de Bronwereld wordt gezien als expressiewezen van de Schepping. De Kracht van Liefde, zelfbeschikking, autonome keuzes maken, waarneming, creatie, daadkracht en samenwerking komen hier aan bod. Is het noodzakelijk het altijd “eens” te zijn met elkaar, om vanuit respect naar elkaar toe een harmonieuze wereld te scheppen, of is er ook ruimte voor verschillen van inzicht en visie?

Het huidige model van de Aardse beschaving is vooral gebaseerd op het verkrijgen en behouden van Macht, gesteund door de formules Geld, Politiek, Farmacie, Onderwijs, Voeding en militaire mogendheden. Het model waar de Mens naar op weg is, namelijk Innerlijke Vrijheid, Zelfbeschikking, Respect, Waarheid en Vrede kent geen plaats meer voor dit oude paradigma. Het is de tijd dat het paradigma verschuiving van het Menselijke bewustzijn in het publieke domein bespreekbaar wordt gemaakt, juist nu in een tijd waar veel mensen niet meer vrijuit durven te spreken. Doordat diverse programma’s actief zijn, om de Mensen steeds verder bij zichzelf weg te laten zijn, kunnen we van deze momenten een deugd maken door onze eigen Krachten naar voren te laten komen.

Tijdens deze lezing neemt Martijn van Staveren je mee naar een aantal ervaringen welke hij van kinds af aan mee maakt en ver terug gaan in de zogenaamde tijd voor de geboorte op de Aarde. Martijn noemt zichzelf vrijuit spreker en deelt openlijk zijn belevingen om het collectieve bewustzijn op Planeet Aarde mede in beweging te brengen. Hij heeft nauwlettende herinneringen uit andere werelden over het potentieel “waarneming & observatie” vanuit het Vrije Hart en draagt informatie in zich welke thans op Aarde wederom zichtbaar aan het worden zijn.

Martijn nodigt je uit tijdens deze lezing te komen luisteren en voelen, zodat jij jezelf kunt voelen door eruit te halen wat resoneert bij jouw eigen werkelijkheid.

Deze avond wordt georganiseerd i.s.m. Ceres, organisatie voor innerlijk bewustzijn en stilte, t.g.v. het 20 jarig bestaan, zie ceresbreda.nu voor meer informatie.
In een gezellige sfeer heten we je van harte welkom met de muzikale inbreng van het ensemble Amor & Pasion,
die onze harten opent en verbindt voor de bekrachtiging van het nieuwe bewustzijn.


tekst

* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Lezing: Buitenaards Contact is werkelijkheid deel 3 in Baarn (nabij Hilversum, volgeboekt)

Datum: 28-June-2017

Datum: Woensdag 28 juni 2017 (let op dit is op een woensdag) volgeboekt
Locatie
: Bij Kanexia, Prinses Marielaan 5 - 3743 JA in Baarn. Klik hier voor een plattegrond
Gratis parkeren
: kan uitsluitend bij Eetcafé de Generaal, direct naast de spoorwegovergang, 2 minuutjes lopen
Entree: € 25,- per lezing of € 80,- bij het boeken van alle 4 de lezingen in 1x (20 euro korting)
Tijden
: inloop 19.00, start 19.30 eind 22.30
Aanmelden via Kanexia:
bij José de Graaf  email: info@kanexia.nl


Paradigma-verschuiving van het menselijk bewustzijn
De nieuwste versie van de lezingen-serie
“Buitenaards Contact is Werkelijkheid”

Menselijk Bewustzijn versus Buitenaards Contact

Door Martijn van Staveren


 

Al een aantal jaren verzorgt Martijn van Staveren lezingen en educatie-dagen. In de loop van de tijd zijn deze door verdere ontwikkeling inhoudelijk wat gewijzigd en steeds krachtiger geworden.

Juist in een tijd dat het lijkt alsof de globale uitdagingen onoplosbaar zijn, is het bespreekbaar maken van andere werkelijkheden van zeer groot belang. Veel mensen merken dat onze bijzondere wereld onderhand wordt opgesplitst in twee verschillende realiteiten, te weten een geheel analoge organische werkelijkheid (voelen, creatief) en een complete artificiële computergestuurde werkelijkheid (denken, logica). Deze twee verschillende werkelijkheden, een Organische beschaving en/of een Cyborg beschaving zullen samen de toekomst van de Mens op Aarde haar realiteit gaan bepalen.

En in de kern is onze huidige werkelijkheid reeds het gevolg van een diepgaande Cyborg-intrige. Welke kant willen we met elkaar op? Wat zijn de mogelijkheden? Op basis van deze schijnbare, heftige dualiteit, verzorgt Martijn van Staveren (43) deze 4-delige lezingenserie over het ‘Menselijke bewustzijn versus Buitenaards Contact’.

De boodschap die Martijn naar buiten brengt, is er één van bekrachtiging, liefde, daadkracht, besef en inzicht.

Om het Oorspronkelijke ontwerp van ons Universum te doorgronden starten we ons onderzoek in onze eigen achtertuin. Daarbij stuiten we dikwijls op zeer onthullende zaken; het is niet voor niets, dat we ons bewust worden van deze vaak manipulerende energieën. Hoe gek het klinkt wellicht, maar laat je vooral inspireren en beseffen hoe belangrijk het is dat jij, juist NU, hier aanwezig bent in dit tijdsbestek op Planeet Aarde. Want zodra jij in staat bent anders naar ‘de werkelijkheid’ te kijken, kun je een ander innerlijk bewustzijn gaan ervaren.

Martijn zegt daarom ook met enige regelmaat: “Besef dat je niet naar een lezing van een Martijn gaat, besef dat je in essentie naar jezelf komt luisteren IN mijn verhaal. Waardoor je eigen informatie uit jezelf toegang kunt geven. Het is de tijd naar jezelf te durven luisteren, ongeacht wat de gevolgen hiervan kunnen zijn”.

Elke lezing is diepgaande gefragmenteerde informatie, waar als rode draad doorheen loopt wat de dwarsverbanden zijn van de huidige wereldwijde situatie ten aanzien van de Aardse Menselijke beschaving.

Het verhaal van Martijn: ‘Het ufo fenomeen is werkelijkheid. Buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid.’

"Vanaf dat ik een klein jongetje was, weet ik dat de Mens op Aarde zich op alle mogelijke manieren zal verzetten tegen de bevrijding van het eigen Innerlijke bewustzijnswezen. Niet omdat zij niet vrij wil zijn, maar omdat de weg naar deze Innerlijke vrijheid er één zal zijn van radicale en complete herziening. De aanwezige spiritualiteit in de Mens is vaak op persoonlijkheid gebaseerd en niet op vrijheid van voelen en denken. Het is afhankelijk geworden van gekaderd bewustzijn en is het grootste instrument tegen het repatriëren van de Oorspronkelijke vermogens van de Mens. Waarachtige spiritualiteit kent geen voorkeur”.

Als Aards kind raakte Martijn betrokken bij een grootschalig contact en ontvoerings-programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen, super geavanceerde buitenaardse beschavingen. Tijdens deze gebeurtenissen werd Martijn bijgestaan door zeer geavanceerde en zorgzame hyper-dimensionale groeperingen, die er letterlijk aan hebben bijgedragen dat hij fysiek is blijven bestaan..!

Hiertoe behoorden verschillende en anders uitziende wezens dan Mensen en ook menselijke wezens, die een verschijning hebben, ongeveer zoals de Aardse Mens. Deze beschavingen gaven veel informatie hoe wij op eigenzinnige en creatieve wijze een kentering kunnen veroorzaken in de huidige systematische onderdrukkingssystemen.

Volgens Martijn zijn er diverse programma’s actief, die door zogenaamde ‘rookgordijnen’ worden gecamoufleerd/verborgen. Martijn nam waar dat er zich achter het wereldwijde UFO-fenomeen, hele andere schokkende en onthullende activiteiten schuil gaan. Een gebeurtenis waardoor het gehele buitenaardse fenomeen letterlijk op zijn kop zou komen te staan. Martijn spreekt daarom telkens over verschillende werkelijkheden. Werkelijkheden waar Aardse ultra geheime neurocyber-krijgsmachten en inlichtingendiensten een stuwende kracht in zijn. Of in goed Nederlands: we worden op een fundamentele manier in de maling genomen..

Martijn vertelt vanuit zijn eigen ervaringen zijn verhaal; een verhaal waarin hij letterlijk belet werd, dit naar buiten, in de openbaarheid te brengen. Volgens Martijn zijn de bezetters van onze mind operationeel in alle lagen van tijdlijnen en voorzien en beïnvloeden zij telkens alle stappen van de Mens op Aarde. Maar de Mens beschikt en blijft beschikken over een (vergeten) vermogen dat deze loep kan doorbreken. Het is juist dít krachtige menselijke vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden…

De grote liefde voor Moeder Aarde en haar bewoners heeft Martijn aangezet om mede-inspirator te zijn om collectief een krachtige en liefdevolle impuls te geven, zodat er gezamenlijk een nieuw tijdperk kan worden gecreëerd. Een tijdperk waarin we kunnen terugkeren naar de werkelijke basis van ons Aardse bestaan met daarin centraal onze verbinding met de Oer-Wereld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel 3: Planeet Aarde in quarantaine geplaatst via MindControl

Door de zeer indringende contacten welke Martijn ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over gesproken wordt. Het gaat hierbij niet in de laatste plaats over de controle mechanismen op en rondom onze planeet en hoe wij gedomineerd worden door compleet onzichtbaar gehouden bio telemetrische volgsystemen.

Om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken. Volgens Martijn juist, vanwege het feit dat deze systemen vol operationeel zijn en in aankomende tijden alles gaan bepalen. Een multidimensionaal uiterst geavanceerd surveillance systeem waakt over de zogenaamde vrije stappen van de Mensheid aangestuurd door de ingebrachte ET DNA coderingen. Het controle systeem bestaat in andere lichtspectra, niet waarneembaar voor ons menselijke oog, rondom de Aarde en daarbuiten.

Martijn heeft deze systemen bezocht en kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed zij hebben op onze hyper-neurologische systemen. Je krijgt informatie te horen wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Ook wordt er besproken op welke wijze je de start in jezelf kunt vinden hoe je jezelf kunt bekrachtigen. Buitenaardse krachtige welwillende rassen zijn volledig op de hoogte van de aanwezigheid van deze tracking technologieën en wachten op openheid van communicatie door ons over deze zeer belangrijke data.

De doelstelling van deze lezing is om goed doordrongen te raken van de mogelijkheid om jezelf te gaan herkennen in elke stap welke jij in je leven zet en voorbereiding om openlijk contact te kunnen leggen met ET,s en ID’s en beweging te brengen in het massabewustzijn.


Deze lezing is onderdeel van een lezingenserie:

Deel 1 "Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen"
Deel 2 "Het huidige Aardse mechanisme, wie ben ik (niet)?"
Deel 3 "Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol"
Deel 4 "Buitenaardse leugens ontmaskerd  DE VERGETEN ARTIFICIELE NEUROLOGISCHE INVASIE"

Voor meer info over de inhoud van alle lezingen zie hier

Deze lezingenserie wordt exclusief georganiseerd door Kanexia

Lees meer
Inspiratie- en ervaringsavond: De Kracht van Liefde, Waarneming & Creatie in Breda

Datum: 29-June-2017

Datum: Donderdag 29 juni 2017
Locatie
: Amarath Hotel Brabant, Heerbaan 4, 4817 NL in Breda. Klik hier voor een plattegrond
Parkeren
: vrij parkeren en makkelijk te bereiken vanaf snelweg
Toegang: € 25,-  dit is incl. koffie en thee
Tijden
: inloop 19.00, start 19.30 eind 22.00
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier


Het nieuwe bewustzijn met de kwantumfysica als basis, brengt ons in een geheel nieuwe realiteit, met onbegrensde mogelijkheden.

Het thema van deze lezing is, dat de Mens een zeer belangrijke rol heeft in het Universele scheppingsproces en dat zij vanuit de Bronwereld wordt gezien als expressiewezen van de Schepping. De Kracht van Liefde, zelfbeschikking, autonome keuzes maken, waarneming, creatie, daadkracht en samenwerking komen hier aan bod. Is het noodzakelijk het altijd “eens” te zijn met elkaar, om vanuit respect naar elkaar toe een harmonieuze wereld te scheppen, of is er ook ruimte voor verschillen van inzicht en visie?

Het huidige model van de Aardse beschaving is vooral gebaseerd op het verkrijgen en behouden van Macht, gesteund door de formules Geld, Politiek, Farmacie, Onderwijs, Voeding en militaire mogendheden. Het model waar de Mens naar op weg is, namelijk Innerlijke Vrijheid, Zelfbeschikking, Respect, Waarheid en Vrede kent geen plaats meer voor dit oude paradigma. Het is de tijd dat het paradigma verschuiving van het Menselijke bewustzijn in het publieke domein bespreekbaar wordt gemaakt, juist nu in een tijd waar veel mensen niet meer vrijuit durven te spreken. Doordat diverse programma’s actief zijn, om de Mensen steeds verder bij zichzelf weg te laten zijn, kunnen we van deze momenten een deugd maken door onze eigen Krachten naar voren te laten komen.

Tijdens deze lezing neemt Martijn van Staveren je mee naar een aantal ervaringen welke hij van kinds af aan mee maakt en ver terug gaan in de zogenaamde tijd voor de geboorte op de Aarde. Martijn noemt zichzelf vrijuit spreker en deelt openlijk zijn belevingen om het collectieve bewustzijn op Planeet Aarde mede in beweging te brengen. Hij heeft nauwlettende herinneringen uit andere werelden over het potentieel “waarneming & observatie” vanuit het Vrije Hart en draagt informatie in zich welke thans op Aarde wederom zichtbaar aan het worden zijn.

Martijn nodigt je uit tijdens deze lezing te komen luisteren en voelen, zodat jij jezelf kunt voelen door eruit te halen wat resoneert bij jouw eigen werkelijkheid.

Deze avond wordt georganiseerd i.s.m. Ceres, organisatie voor innerlijk bewustzijn en stilte, t.g.v. het 20 jarig bestaan, zie ceresbreda.nu voor meer informatie.
In een gezellige sfeer heten we je van harte welkom met de muzikale inbreng van het ensemble Amor & Pasion,
die onze harten opent en verbindt voor de bekrachtiging van het nieuwe bewustzijn.


tekst

* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Lees meer

Martijn over Yfke:
'Vanuit de wetenschap dat onze werkelijkheid bestaat uit bewustzijnsvelden, lichtfrequenties en ook artificiële coderingen, samengevat ook wel holografische creatievelden genoemd, ben ik dankbaar dat ik Yfke Laanstra heb ontmoet.

Als mede-draagster van Kracht en Liefde en kennis hebbende van de analoge en artificiële werkelijkheden is het mij een eer dat zij fundament heeft gegeven aan deze website. Uit dit fundament is deze nieuwe website ontwikkeld door Yfke, welke overzichtelijk is en de kracht van schoonheid toont. Dank je wel Yfke voor je prachtige werk!'

Om haar site te bezoeken klik op haar logo onderaan de pagina.