Martijn
*** Paradigma verschuiving van het Menselijk bewustzijn ***

Van kinds af aan heb ik contact met buitenaardse beschavingen, afkomstig van andere planeten en dimensionale bewustzijnswerelden. Daarbij werd bevestigd wat ik al wist, namelijk dat er een onzichtbaar gehouden strijd gaande is tussen verschillende alien rassen over de zeggenschap van planeet Aarde en haar bewoners én dat er een zeer grote intergalactische groepering actief is om de mensheid op Aarde te ondersteunen in haar transitieproces. Deze laatste groep deelt niet mee in de strijd om de zeggenschap.

Door mijn eigen ervaringen, onderzoek en kennis hierover te delen en de achtergehouden grotere realiteit te belichten, roep ik iedereen op met een andere blik naar onze zogenaamde realiteit te gaan kijken. Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen menselijke potentieel, waarmee zij terug kan keren in haar oorspronkelijke vermogens om zaken te wijzigen, aan te passen of om te buigen ten dienste van het grotere geheel.

Ik inspireer en motiveer mijn medemens door middel van het delen van informatie over deze veelal complexe materie, via onder andere interactieve lezingen en workshops. Ook reis ik op verzoek naar locaties om mensen te begeleiden in processen of om lokale activiteiten te onderzoeken.
Door publiekelijk te spreken over deze indringende en buitengewoon belangrijke informatie, zet ik me samen met jou in om een wijziging in het realiteitsbesef te laten plaats vinden.

Ik ben ervaringskundige op het gebied van onder andere buitenaards contact, buitenaardse ontmoetingen en ontvoeringen, mind control programma's, planetaire bezoeken en remote viewing.

"Er wordt op ons gewacht dit met elkaar te creëren, juist nu in een tijd waar het lijkt dat wij geen enkele invloed meer hebben op onze wereld. Laat ik het maar zo zeggen: samen zíjn wij die grote verandering!"

Mijn achtergrond
In de reguliere lagen van werkzaamheden op deze planeet, in mijn volwassen leven, heb ik als zelfstandig ondernemer ervaringen opgedaan als marketeer in de computer (ICT) sector. Ook ben ik als mediator voor het bedrijfsleven actief geweest. Daarnaast neem ik plaats in verschillende nationale denktanks, waarin informatievoorziening naar het publieke domein centraal staat.

Mijn ervaring
Als kind leefde ik in zowel de maatschappelijke realiteit waarin familie, school en kind-zijn centraal stond, als in een wereld waarin de maatschappelijke realiteit compleet ondergeschikt was aan een zeer complexe buitenaardse, interdimensionale realiteit. Ik werd betrokken bij verschillende programma’s, nadat bleek dat ik een gave had contact te kunnen leggen met andere levensvormen en dit te kunnen waarnemen via remote-viewing. Tijdens deze programma’s heb ik zeer ontwikkelde rassen mogen ontmoeten en mocht ik begeleiding ontvangen in het ontwikkelen van deze vermogens. Een vermogen overigens, wat ieder mens van oorsprong bezit.

Een heel belangrijk onderwerp om te beseffen is dat de Mensheid onder een voortdurende surveillance staat van buitenaardse, interdimensionale beschavingen. Enkele daarvan hebben volledig grip op de Aardse ontwikkelingen en houden de Mensheid in een psychische gijzeling. Andere goedgezinde beschavingen begeleiden de Aardse ontwikkelingen om de Mensheid te ondersteunen naar haar volgende bewustzijnsverruiming.

'Het is nú de tijd hierover openlijk te spreken, zodat ieder mens een eerlijke kans krijgt het pad van de werkelijke eigen ontwikkeling te volgen'

ONDERWERPEN

 Buitenaards Contact

Van kinds af aan sta ik in contact met buitenaardse beschavingen, afkomstig van andere sterren, planeten en dimensionale bewustzijnswerelden.

  Buitenaardse Ontvoering

Ik raakte als kind betrokken bij een grootschalig programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen en zeer liefdevolle buitenaardse beschavingen.

 Mind Control

De Mensheid staat onder een voortdurende surveillance van buitenaardse, interdimensionale beschavingen. Enkele daarvan hebben volledig grip op de Aardse ontwikkelingen en houden de Mensheid in een psychische gijzeling. Het meta-neurologische stelsel is hierbij een sleutel om tot een dieper inzicht te komen. Verschillende cyborg beschavingen hebben dit stelsel gehackt en maken dankbaar gebruik van de voortdurende ontkenning van dit fenomeen.

   Planetaire Bezoeken

Goedgezinde beschavingen begeleiden de Aardse ontwikkelingen om de Mensheid te ondersteunen naar haar volgende bewustzijnsverruiming en grijpen niet in tijdens het Aardse planetaire proces.

Onze sleutelrol

De mens beschikt over een (vergeten) vermogen. Het is juist dít vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden. De werkelijkheid is juist dat datgene wat we kunnen waarnemen en aandacht geven, wij radicaal kunnen herschrijven voor het hoogste goed. Het aloude New Age paradigma  "wat je aandacht geeft groeit" komt geheel te vervallen.

Oorspronkelijke Vermogens

Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen menselijke potentieel, waarmee zij terug kan keren in haar oorspronkelijke vermogens. Als legitieme houders van de fysieke werkelijkheid, is het aan de Mens om een andere koers in te slaan.

Martijn over Yfke:
'Vanuit de wetenschap dat onze werkelijkheid bestaat uit bewustzijnsvelden, lichtfrequenties en ook artificiële coderingen, samengevat ook wel holografische creatievelden genoemd, ben ik dankbaar dat ik Yfke Laanstra heb ontmoet.

Als mede-draagster van Kracht en Liefde en kennis hebbende van de analoge en artificiële werkelijkheden is het mij een eer dat zij fundament heeft gegeven aan deze website. Uit dit fundament is deze nieuwe website ontwikkeld door Yfke, welke overzichtelijk is en de kracht van schoonheid toont. Dank je wel Yfke voor je prachtige werk!'

Om haar site te bezoeken klik op haar logo onderaan de pagina.