Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

'Innerlijke Vrijheid en Onafhankelijk onderzoek' - met Johan Oldenkamp & Martijn van Staveren

Ga terug naar de Agenda
05-Jun-2016

Agenda

Datum: 5 juni 2016
Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn, klik hier voor het adres en een route
Kosten: € 40,- waarbij koffie/thee bij ontvangst is inbegrepen
Tijden: 13.00 - 18.00 uur
Info & Opgave

Houd aanstaande zondag 5 juni vrij in je agenda, want op deze datum geven Dr. Johan Oldenkamp (Wholly Science, Pateo.nl) en Martijn van Staveren samen een event in Baarn. Deze dag wordt georganiseerd door Guido Jonkers (WanttoKnow.nl) en zal verbindingen en overeenkomsten naar voren brengen in de informatie van de twee sprekers.

In een tijd waar veel tegenwerkingen zijn, is het beslist noodzakelijk elkaar te inspireren en te bekrachtigen. Johan Oldenkamp spreekt als wetenschapper tijdens deze dag, Martijn spreekt als ervaringskundige en vrijspreker. Daar waar verschillende invalshoeken elkaar kunnen "snijden" zullen de mensen die dit prachtige event bijwonen kunnen worden geraakt. Doelstelling is om weggehouden informatie terug te zetten in het publieke domein en elkaar aan te zetten tot nadenken en invoelen.

De titel van deze middag is "Innerlijke Vrijheid en Onafhankelijk onderzoek".

Martijn van Staveren onderzoekt gedurende zijn leven het innerlijke vermogen van de mens om hiermee invloed te hebben op de uiterlijke werkelijkheid. Vanaf zijn jonge kinderjaren heeft Martijn contact met beschavingen anders dan de aardse Mens, welke verschillende visies en doelstellingen hebben. Dat de Mens hierin een centrale rol speelt kwam telkens weer naar de voorgrond. Martijn brengt zijn verhaal naar voren in een radicaal andere beweging, namelijk dat de Mens gevangen zit vanuit de liefde en angst in een spiritueel model om zichzelf niet onder ogen te hoeven komen. En dat is volgens Martijn dan ook hard nodig om de mensen weer terug te brengen in de eigen daadkracht.

Martijn geeft sinds 2010 lezingen en voordrachten, waarbij hij als vrijspreker en bewustzijnsinspirator zijn medemensen fundament meegeeft om terug te keren naar het eigen creatievermogen. De Mens is een heelheidswezen en heeft als oorspronkelijk analoog organisch wezen bijzondere vermogens. Veel aspecten van spirituele en religieuze processen door doorspekt van het uit handen geven van deze intense kracht en de Mens is daarbij een goedgelovige afhankelijke beschaving geworden.

Martijn vertelt in deze lezing vanuit zijn eigen ervaringen over onze huidige globale werkelijkheid, welke zich afspeelt in ons lokale biologische bewustzijn én dat er naast deze werkelijkheid verscheidene andere non-lokale bewustzijnsvelden zijn. We spreken in dit kader dan ook wel over een metafysische werkelijkheid. In verschillende bewustzijnsvelden ontmoet Martijn deze andere beschavingen, waarvan er ook een aantal plaats vinden in onze huidige realiteit. Het lokale bewustzijn staat onder toezicht van mindcontrol-teams, uitvoerige programma’s om de mensheid te manipuleren en af te houden van de eigen explorerende vermogens. Tijdens de lezing komt de historie van de Mensheid aan bod, onze biologische afkomst gecreëerd door andere galactische beschavingen en de voortdurende hang naar boodschappen van buitenaf. Er is een herziening en verdieping nodig van vele modellen, van een oud paradigma naar een nieuw paradigma. Zodra de mens inzicht kan verwerven in haar eigen vermogen en de manipulaties kan herkennen, zal de innerlijke vrijheid en kracht wedergeboren kunnen worden.

Dr. Johan Oldenkamp, auteur van bijna 40 boeken, heeft pas na zijn universitaire loopbaan ontdekt wat ware wetenschap is. Het probleem in onze huidige tijd is namelijk dat de universiteiten helemaal niet aan onpartijdige waarheidsvinding doen. De pijnlijke waarheid is dat universitaire “wetenschap” is verworden tot een onderdrukkend geloofssysteem, wat daardoor bitter weinig meer te maken heeft met ware wetenschap. En aan de andere kant bieden de religies van tegenwoordig eveneens onderdrukkende geloofssystemen, die niets van doen hebben met gegronde spiritualiteitsontwikkeling.

In de 18e eeuw wilden de wetenschapsbeoefenaars loskomen van religieuze dogma’s. Daardoor werd met het badwater echter ook het spreekwoordelijke kind weggegooid. Ware wetenschap en solide spiritualiteit zijn namelijk twee zijden van dezelfde mediale, iets waar bijvoorbeeld de Oude Grieken zeer goed van doordrongen waren. Wetenschap zonder spiritualiteit, dus dat wat de universiteiten ons tegenwoordig proberen voor waar te laten aannemen, dat is namelijk doods en zielloos. En aan de andere kant is spiritualiteit zonder wetenschap, namelijk dat wat de hedendaagse religies (inclusief New Age) ons proberen op te dringen, op zijn best ongegronde fantasie, maar meestal komt dit neer op het doordrukken van geestdodende indoctrinaties.

Om het kaf van het koren te scheiden op zowel wetenschappelijk als spiritueel gebied heeft Johan “Wholly Science” ontwikkeld. Wholly Science is de wetenschap (Science) van het geheel (The Whole). Omdat de Nederlandstalige aanduidingen ‘Heelheidswetenschap’ of ‘Heelkunde’ niet de associatie met Heilige Wetenschap oproepen, wordt daarom door hem ook in het Nederlands de Engelstalige benaming Wholly Science gehanteerd. De Engelstalige woorden whole, holistic, holy, en healing verwijzen namelijk allemaal naar de heelheid of naar het weer heel worden. De oorspronkelijke betekenis van ‘heilig’ is namelijk ‘helend’ of ‘geheeld’. Wholly Science is dus de heilzame hereniging van Ware Wetenschap en Solide Spiritualiteit. Of anders gezegd, Wholly Science is ontstaan uit het heilige huwelijk van Bezielde Wetenschap en Gegronde Spiritualiteit.

In zijn lezing toont Johan de kracht van Wholly Science. Feitelijk onderbouwd en gestoeld op onweerlegbare logica toont hij fenomenen uit schijnbaar gescheiden gebieden die op een opvallend eenvoudig te begrijpen wijze blijken samen te hangen. Hij vraagt echter met klem om geen woord van zijn lezing te geloven. Het geloof heeft ons juist in de huidige problemen gebracht, en dan gaat het niet alleen over het geloof in de universiteiten en in de religies, maar ook over het geloof in de overheid, in de journalistiek, in de financiële instellingen, en in de zogenaamde gezondheidszorg. Wholly Science impliceert dat ets volledig dient te worden begrepen voordat het voor waar wordt beschouwd. Tot die tijd is alles hooguit een mogelijkheid, maar nooit de waarheid. Johan zal in zijn lezing Wholly Science presenteren als het open paradigma dat onze samenleving naar een hoger niveau van bewustzijn zal brengen. Alleen op dat hogere niveau zullen we namelijk in staat zijn om al onze huidige problemen te gaan oplossen. Dat is dan ook precies de reden waarom alle andere pogingen per definitie gefaald hebben en ook zullen blijven falen. Zijn wij anno 2016 klaar voor Wholly Science? 

***

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

13:00 – inleiding

13:10 14:45 – presentatie Martijn van Staveren

14:45 – 15:15 – Pauze

15:15 – 16:30 – presentatie Johan Oldenkamp

16:30 – korte pauze en aansluitend Vragen/discussie-ronde

17:15/30 – afsluiting en mogelijkheid tot drankje