Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Themadag door Ad Broere en Martijn van Staveren in Voerendaal (Limburg)

Ga terug naar de Agenda
06-Nov-2016

Agenda

Waneer: Op zondag 6 november.
Locatie
“De Borenburg Eerlijk & Lekker” , Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal, (zuid-Limburg)
Kosten: € 49,- per persoon
Tijden: we starten om 10.30 en eindigen om 16.30
Info & Opgave: vrouenraets@planet.nl (Joke Vrouenraets)

Thema dag "'Geld, macht, onmacht EN oplossingen'"
Dwarsverbanden, oorzaken, gevolgen en hoe nu verder worden tijdens deze bijzondere dag besproken.

Een uitweg uit de onderdrukkende macht van het financiële systeem

Het financiële stelsel met zijn banken, beurzen en belastingen werkt ongelijkheid in de hand. Het knoopt aan bij de slechtste eigenschappen van de mens, zoals hebzucht en het streven naar macht. Als je er goed over nadenkt, dan is het verbijsterend hoe zo'n voor het grootste deel van de mensheid slecht en destructief systeem het zo lang heeft kunnen volhouden.

In deze tijd gaan steeds meer mensen inzien dat het afgelopen moet zijn met de dominantie van het geld, als we een menswaardige samenleving tot ontwikkeling willen doen komen. Martijn van Staveren en Ad Broere lichten op deze themadag toe hoe het volgens hen mogelijk is geweest dat dit financiële systeem tot ontwikkeling heeft kunnen komen. Zij gaan in op de invloed van buitenaardse intelligenties die door de mensheid lang als Goden zijn gezien. Een invloed die niet op het welzijn van de mensheid, maar op onderwerping is gericht. Geld is daarbij een onderdrukkingsmiddel bij uitstek.

De waarheid over het systeem is onthutsend en anders dan wat de media ons voorhouden. U wordt ingelicht over die onthutsende waarheid, omdat alleen inzicht ertoe kan leiden dat wij van onderen op, met elkaar gaan bouwen aan een economie waarin de mens en mens waardigheid centraal staan.
De combinatie van Ad en Martijn staat er garant voor dat zij een uitweg kunnen aanwijzen uit de huidige staat waarin wij ons materieel en met ons bewustzijn bevinden. Zij zullen duidelijkheid geven over de samenhang tussen bewustzijn en materie en dat als we echt verandering willen allereerst het bewustzijn zal moeten veranderen. Ze informeren ons over hoe dat zou kunnen en hoe we het in de materie concreet kunnen maken.

Willen wij werkelijk deze planeet in een radicaal Nieuwe Koers brengen, voor onszelf en alle toekomstige generaties, dan is het onontkoombaar dat wij onszelf onder de loep nemen. Hoe het komt dat de Mensheid in deze zeer ernstige wereldwijde verstrikking kon belanden, met alle grote gevolgen van dien én hoe we hier als collectieve beschaving uit kunnen komen. Samen onze werkelijke kracht van creatie en liefde te kunnen bundelen als samenleving, dat is voor Martijn en Ad het inspiratieveld en daar gaat deze themadag over.

Drs. Ad Broere is oud-bankier en econoom en geeft op een indrukwekkende wijze weer hoe “het geld systeem” in elkaar zit en brengt dit op een onthullende wijze over aan het publiek. Zijn weblog is www.adbroere.nl

Martijn van Staveren weet uit bewuste ervaring dat de parasitaire archonten en de onderdrukkende krachten die uit hen zijn voortgekomen, werkelijkheid zijn. Hij gaat daarover vertellen, waardoor de bezoekers gaan begrijpen dat geld, macht en onderdrukking bewust in de wereld zijn gebracht. Centraal hierin staat de Innerlijke kracht van het gracieuze Menselijke ras. Martijn zijn website is www.buitenaardscontact.nl.Ad Broere over Martijn van Staveren

Waarom ik samen met Martijn van Staveren dag seminars houd over bewustzijn, geld, macht en onmacht.

Nadat er foto’s op internet waren verschenen van onze gezamenlijke lezing in De Kwakel in februari 2015 kreeg ik reacties in de trant van: ‘Doe jij lezingen samen met iemand die in UFO’s gelooft?’ Op de eerste plaats was ik mij er niet van bewust dat UFO’s tot een geloofsrichting behoren. Verder doen degenen die dit over Martijn zeggen hem enorm tekort in wie hij is en wat hij te zeggen heeft. Alles wat hij zegt, komt uit eigen ervaring voort. Martijn is in staat om verder te zien dan de beperkingen die het driedimensionale bewustzijn ons oplegt. Al vanaf heel jonge leeftijd heeft hij kennisgemaakt met andere werkelijkheden. Hij heeft bewust daarin kunnen schouwen. Vaak ging dat niet op een prettige en zachtzinnige manier. Het heeft hem wel gemaakt tot de mens die hij nu is en dat is iemand die het beperkte aardse bewustzijn te boven is gekomen.

Door alles wat Martijn heeft ervaren en doorleefd, is hij in staat om veel te vertellen aan mensen die nog niet zijn bewustzijnsontwikkeling hebben doorgemaakt. Hij doet dat niet als goeroe, laat staan als een nieuwe messias, maar als een verkenner, die aan zijn medemensen wil overbrengen hoe de grotere werkelijkheid eruit ziet. De reden waarom hij dit doet is, omdat in deze tijd veel meer mensen in staat zijn om een bewustzijnsdoorbraak te maken door de grenzen van de drie dimensies heen. Hij weet ook als geen ander dat het die mensen niet gemakkelijk wordt gemaakt, omdat er tegenwerkende krachten zijn die er belang bij hebben dat de mensheid gevangen blijft in het huidige beperkte bewustzijn.

Een van de machtigste wapens die deze tegenstanders aanwenden is geld. In het Geheime Boek van Johannes, een van de geschriften die in 1945 in Egypte bij een oud Koptisch klooster werden gevonden staat:  De archonten (Grieks voor wereldheersers) creëerden, geïnspireerd door de geest van duisternis en kwaad,  goud en zilver, GELD, ijzer en andere dingen waarmee zij hebzucht, drang tot vernietiging en het streven naar macht in de wereld brachten.’ Martijn weet uit bewuste ervaring dat de archonten en de demonen die uit hen zijn voortgekomen, werkelijkheid zijn. Daarom wil ik hem graag hierover laten vertellen, waardoor de bezoekers van de lezingen gaan begrijpen dat geld, macht en onderdrukking bewust in de wereld zijn gebracht.

Martijn is bovendien ondernemer geweest en is goed op de hoogte van geldzaken. Ik beschouw het als een eer om met hem te mogen samenwerken omdat hij mijn informatie over geld, banken, beurzen en alle vervuiling die eraan kleeft versterkt. Verder staat de combinatie van ons beiden er garant voor dat we een uitweg kunnen aanwijzen uit de huidige staat waarin wij ons materieel en naar bewustzijn bevinden. We zullen duidelijkheid geven over de samenhang tussen bewustzijn en materie en dat als we echt verandering willen allereerst het bewustzijn zal moeten veranderen. We informeren over hoe dat zou kunnen en hoe we het in de materie concreet kunnen maken.

 

Martijn van Staveren over Ad Broere

Vanuit mijn eigen onderzoekkaders, waaruit onomstotelijk blijkt dat het bewustzijn van de Mensheid onder andere in gevangenschap wordt gehouden door het zwaarste onderdrukkingsmiddel “GELD” ontstond een logisch gevolg om dit wereldwijd toegepaste middel aan te kaak te gaan stellen. Er bewust van zijnde dat het een moeilijke opgaaf zou kunnen worden iemand te ontmoeten met een soort gelijke opdracht, namelijk het bespreekbaar maken van achtergehouden informatie alsmede het aantonen van de dwarsverbanden hierin, besloot ik deze uitdagende stap te gaan zetten.

Nadat ik Ad Broere in 2013 persoonlijk ontmoete, werd mij vrij snel duidelijk dat Ad de bancaire, economische en geldscheppingswereld heel goed in verband kon brengen met de huidige staat van het menselijke bewustzijn. Wat mij vooral trof was de enorme zuiverheid, integriteit en compassie om zonder enige angst deze thema’s te kunnen doorkoppelen naar een thema waar de meeste economen hun handen niet aan durven te branden en dat is het thema waar mijn expertise zit, namelijk de interdimensionale invloeden van Buitenaardse rassen op de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn. Ja, moed is het woord wat ik bij Ad Broere wil noemen. Er zijn mensen zoals Ad Broere nodig, die zónder het uit het oog raken van besef van de huidige Aardse realiteit, op een heldere en liefdevolle wijze het één en ander uiteen durven te zetten.

Nadat ik reacties kreeg uit het publiek, waarom ik een lezing gaf met een econoom zoals Ad Broere én wat het onderwerp “GELD” nu te maken had met het bewerkstelligen van een nieuwe werkelijkheid, antwoordde ik dat ik niet wist dat je het huidige wereldwijde economische dominerende model niet los kon zien van de nieuwe realiteit.

Willen wij werkelijk deze planeet in een radicaal Nieuwe Koers brengen, voor onszelf en alle toekomstige generaties, dan is het onontkoombaar onszelf onder de loep te mogen nemen. Hoe het komt dat de Mensheid in deze zeer ernstige wereldwijde verstrikking kon belanden met alle grote gevolgen van dien én hoe we hier als collectieve beschaving uit kunnen komen. Samen onze werkelijke kracht van creatie en liefde te kunnen bundelen als samenleving, dat is voor mij en Ad het inspiratieveld. Ik ben er trots op en het is mij een eer, dát er dus daadwerkelijk mensen zijn die het grotere belang van de planeet en het Menselijke bewustzijn, laat prevaleren boven het persoonlijke.

Ad Broere is oud-bankier en econoom en geeft op een indrukwekkende wijze weer hoe “het geldsysteem” in elkaar zit en brengt dit op een onthullende wijze over aan het publiek.