Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Symposium: De aard van de werkelijkheid | Met Mari Vrijhof en Martijn van Staveren in Zwolle

Ga terug naar de Agenda
10-Dec-2016

Agenda

Waneer: Op zaterdag 10 december.
LocatieSio Zwolle, adres: Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle
Kosten: € 29,- per persoon incl. koffie en thee
Tijden: we starten om 13.00 en eindigen om 17.00


De aard van de werkelijkheid

De aard van de universele werkelijkheid

"Hoe kun je nuchter blijven in het ontketende kosmische leven"

Met Mari Vrijhof en Martijn van Staveren

En muziek, dansexpressie, interactie met de sprekers en een optioneel dinerbuffet

Steeds meer mensen begrijpen en voelen dat ze deel uitmaken van een heelal dat ruimte en tijd doordringt maar ook overstijgt, omdat veel invloeden buiten het direct waarneembare sterker op ons leven en bewustzijn lijken in te werken dan ooit te voren.

Toch, al zijn daar andere intelligenties, planeten en levensgolven mee annex, het menselijk handelen van de aarde-mens die wij zijn nu, in deze tijd, is cruciaal voor de hele kosmos.

We gaan eindelijk ontdekken met welke verantwoordelijkheid onze vrijheid en creativiteit zich verbindt.

In de eerste plaats voor onszelf, onze medemens en de wereld. En het werkelijk zien van onze menselijke opdracht om liefdekracht voor elk leven te kunnen en mogen inzetten, gaat zelfs boven die verantwoordelijkheid uit, heeft kosmische dimensies.  

Mari Vrijhof neemt ons mee in de wijsheid van de Gnosis, van Hermes en de Rozenkruisers. De combinatie van die oeroude kennis met de hypermoderne ervaringsverhalen van Martijn van Staveren geven een uniek beeld hoe, in die complexe verhoudingen, een geestelijk handelen dat zelfverwerkelijkend en bevrijdend is, geleefd kan worden. In deze tijd zijn de laatste vragen naar een tot ontwikkeling komende goddelijke kern in mensen heel actueel.

Dat hangt ook samen met de waan en illusie van de zichtbare werkelijkheid en de daarachter opererende krachten, die steeds zichtbaarder worden en collectief ook sterker dan ooit worden gevoeld. 

In dit licht zullen Mari Vrijhof en Martijn van Staveren sprekers zijn op het symposion De aard van de universele werkelijkheid, en nemen zelfrealisatie in creativiteit, zachtmoedigheid en menselijkheid als leidraad.

Yolanda Eikema is uw gastvrouw op deze bijzondere middag met zowel eenmuzikale omlijsting als een dansexpressie. Daarnaast is er gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen en kunt u, mits van tevoren besteld, aanschuiven voor een biologisch vegetarisch dinerbuffet.

 

 

Mari Vrijhof (64) Rotterdam, zal ons inleiden in de gnostieke en hermetische aspecten van het je verbinden met de gnosiskern in je wezen alsook hoe je jezelf vrijhoudt van ‘ongewenste’ invloeden van de in de gnostieke oudheid al genoemde krachten en machten van de archonten. Tevens zal hij een lans breken voor de alchemische transformatie die nodig is teneinde het ego dat verbonden is met de krachten van de archonten, z’n invloed te ontnemen, zodat geestelijke verlichting mogelijk wordt.

 

Martijn van Staveren (43) Franeker, zal ons meenemen in de wonderlijke en vervaarlijke realiteit van krachten en levensgolven in (inter)kosmisch verband. Een realiteit die nochtans direct met ons mensen te maken heeft en waarin wij zelfs een belangrijke rol spelen.  Martijn wenst oprecht dat wij als Aardse samenleving tot het inzicht komen en dat wij als beschaving naar de Nieuwe Realiteit gaan kijken, juist op een moment in onze geschiedenis waar de verdeeldheid groter is dan ooit tevoren. We kunnen het realiseren zegt hij, we zullen elkaar dienen te vergeven wat er allemaal in voorouderlijke lijnen heeft plaats gevonden. Pas dán zullen wij als Mensheid onze krachten herinneren en voortvarende successen kunnen gaan boeken.


Sio Zwolle | Zaal 7

  • Datum: Zaterdag 10 december 2016
  • Locatie: SIO Zwolle - Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle
  • Inloop: vanaf 12.30 uur
  • Tijden: Van 13.00 tot 17.00 uur
  • Entree: € 29,- incl. koffie / thee. (vanwege de te verwachten animo is het verstandig tijdig te boeken) bij Orongo.
  • Diner: Optioneel biologisch vegetarisch 3 gangen diner buffet: € 21,00. Dit is excl. drankjes en indien deze optie niet meer beschikbaar is, is het uitverkocht. Er zijn 375 tickets voor deze middag beschikbaar en slechts 200 voor het dinerbuffet. Het dinerbuffet wordt tegen kostprijs aangeboden en is alleen vooraf te bestellen. Bovenaan deze pagina staat boven de prijs "Met of zonder diner: Symposion", als je graag aan het diner wilt deelnemen, klik dan op het driehoekje en kies "Symposion met 3 gangen dinerbuffet". De prijs verandert dan van € 29,- in € 50,-) 
  • Organisatie: st. Earth Matters in samenwerking met initiatiefgroep leerlingen Rozenkruisers (Lectorium Rosicrucianum)