Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Themadag "Bewustzijn in relatie tot geld, uitwisseling en dankbaarheid"; door Ad Broere en Martijn van Staveren in Zwijndrecht

Ga terug naar de Agenda
12-Mar-2017

Agenda

Datum: Zondag 12 maart
Locatie
“Bij Sundancer” , adres: Stationsweg 43 , 3331 LR in Zwijndrecht
Kosten
: € 49,- per persoon en mogelijkheid om een bio/vega lunch erbij te bestellen voor € 10,-
Tijden
: we starten om 10.30 en eindigen om 17.30
Info & Opgave
: Klik op deze link
aanmelden


Thema dag  "Bewustzijn in relatie tot geld, uitwisseling en dankbaarheid"
Dwarsverbanden, oorzaken, gevolgen en hoe nu verder worden tijdens deze bijzondere dag besproken.

Bij de themadagen die in 2015 en 2016 door Martijn van Staveren en Ad Broere werden gegeven, stonden macht, geld en onderdrukking centraal. Ook werd er over oplossingen op het gebied van geld gesproken. De themadagen werden goed ontvangen door de bezoekers. Vooral de verbanden die werden gelegd tussen de onderwerpen waarover Martijn en Ad in hun eigen presentaties spreken, was voor velen een eye-opener. Geld stond centraal en het is een onweerlegbaar feit dat geld het onderdrukkingsmiddel bij uitstek is. 

De vraag wie de onderdrukkers zijn, wie er worden onderdrukt en waarom en hoe die onderdrukking wordt uitgevoerd drong zich geleidelijk steeds meer op. Want als er een duidelijk antwoord wordt gegeven op die vragen, dan wordt de wil tot verandering groter. 

Daarom gaan Martijn en Ad in de komende themadagen het accent leggen op het bewustzijn. Immers, bewustzijn bepaalt onze perceptie van wat wij als realiteit beschouwen. Verreweg de meeste mensen kunnen niet verder zien dan de begrenzing van de vijf zintuigen. Zeer weinigen kunnen waarnemen op basis van hun oorspronkelijke vermogens en zijn daardoor in staat het grotere geheel te schouwen. 
Begrensd als we zijn, trekken we al heel snel de verkeerde conclusies. We gaan bijvoorbeeld in aanbidding op de knieën voor onze onderdrukkers en we vertrouwen mensen en instituten die niet te vertrouwen zijn. De weinigen, die ons duidelijk willen maken dat de oorspronkelijke kracht in onszelf ligt en dat we daarnaar op zoek moeten gaan in plaats van onze vermogens uit handen te geven, worden maar al te vaak gewantrouwd. 

Ontwikkeling van het bewustzijn is daarom van het allergrootste belang. Het begint met onderzoek. Dat onderzoek wordt gevoed door informatie. Uit de informatie komen vragen voort en de antwoorden leiden weer tot nieuw onderzoek, tot nieuwe antwoorden en tot verdere vragen. Daarom wordt op de komende themadagen informatie afgewisseld met interactie. Vragen en antwoorden waardoor er een dieper inzicht ontstaat in de besproken onderwerpen. We zijn niet op zoek naar ‘de’ waarheid. Er is geen einde aan deze zoektocht, want die ene waarheid is er niet. Er is ons individuele proces om door de begrenzingen van ons bewustzijn heen te breken en om daardoor een ruimere perceptie te krijgen. Zonder ons vast te houden aan het te weten. 

De onderwerpen die op de themadag aan de orde komen zijn:
Door wie en hoe wordt de mensheid onderdrukt? Hoe heeft de onderdrukking gestalte gekregen? 
Wat is hierin de rol van religie? Wat van geld? Wat van angst voor de dood? Wat van schuldgevoel? We zetten de onderdrukking in een ruimer perspectief dan uitsluitend rondom geld. Het gaat er vooral om inzicht te verkrijgen.
Hoe zien die onderdrukkingssystemen eruit? Hoe herkennen we het mechanisme?
Wat is op dit moment de grootste bedreiging voor de mensheid? Wie spelen daarbij een rol?
Welke mogelijkheden hebben we om ons aan het onderdrukkingssysteem te onttrekken? Zijn we in staat om een realiteit te creëren die wel liefdevol en menselijk is? Hoe doen we dat?


Ad Broere
is oud-bankier en econoom en geeft op een indrukwekkende wijze weer hoe “het geld systeem” in elkaar zit en brengt dit op een onthullende wijze over aan het publiek.

Martijn van Staveren weet uit bewuste ervaringen dat er onderdrukkende krachten zijn welke de mensheid voortdurend wil (mis)leiden in haar keuzes. Hij gaat daarover vertellen, waardoor de bezoekers kunnen gaan begrijpen dat misbruik van geld, macht en onderdrukking bewust in de wereld zijn gebracht om het krachtige Innerlijke Bewustzijn en Weten van de Mens te verstoren. Zodra de mens op Aarde beseffen gaat wat louter leven kan betekenen, zal de verandering plaats kunnen vinden waar zo lang op werd gewacht. De eenvoud is de kracht waarmee jouw leven een radicaal nieuwe expressie kan krijgen.

Aanmelden kan via deze link van Sundancer.