Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aanmelden voor de mailinglijst ? Van harte welkom

Eindelijke Real Alien Disclosure?

Tags: Inspiratie

Eindelijke Real Alien Disclosure?
Buitenaards leven, aanwezigheid van Ufo’s de grootste Menselijke ontdekkingen?

De aanstaande wereldwijde grootste ontdekking zal niet zijn, dat Buitenaards leven bestaat. De grootste bekendmaking zal ook niet zijn dat de huidige Mens afstamt van Buitenaardse rassen en dat Ufo’s bestaan. Deze fantastische constateringen zullen een logisch gevolg zijn van andere opportune vaststellingen, welke ten grondslag liggen aan de wijze waarop het fenomeen zich voordoet in de huidige globale werkelijkheid.

De grootste ontdekkingen zullen na verloop van tijd blijken te zijn:

Dat onze vorm van waarneming plaats vindt op basis van interpretatiemodellen van ons brein en dat ons bewustzijn hiermee ontelbare lagen van Universele Werelden op zich kent.

Dat wij op basis van deze grotere realiteit gaan ontdekken dat onze huidige werkelijkheid er één is van intercepties en interventies in ons brein.

Dat er een verscheidenheid van bewustzijnsbeheersingsprogramma’s op de Aardse Menselijke soort actief is, juist om te voorkomen dat de Mensen grotere delen gaan “zien” van het Masterplan van deceptie en juist daardoor “zichzelf” gaan herkennen in het Masterplan van Creatie.

Dat wij onze huidige realiteit ook daadwerkelijk als een legitieme realiteit kunnen beschouwen met een geheel eigen historie én dat deze werkelijkheid door misinterpretaties een spirituele agenda aanhangt ten dienste van het Masterplan van deceptie.

Dat onze huidige realiteit een onderdeel is van een veel groter proces, waar andere mechanismen werkend zijn, anders dan de oorspronkelijke op eigen ervaring gebaseerde levenslessen van de Mens.

Dat ons vermogen om waar te nemen een splinter is van een gigantisch metafysisch vermogen, een vermogen waar de Mens in een ander frequentiewereld volledig toegang toe heeft.

Dat een deel van deze volledige vermogens zich op het ogenblik aan het her activeren zijn in de huidige realiteit en dat dit het “grote gevecht” is waar de Mensheid op dit ogenblik mee te maken heeft.

Dat vele geschreven theorieën over spiritualiteit een nieuwe baanbrekende richting in zullen slaan en dat de huidige Wetenschap zich volledig zal gaan richten op de werking van de Menselijke neurale en zelfherstellende vermogens.

Dat er een machtige manipulatiegroepering op deze planeet actief is met zeer geavanceerde hersentechnologie, juist om te voorkómen dat deze zeer belangrijke onthullingen zullen worden geopenbaard in het publieke domein door het in scene zetten van zogenaamde openbaringen (Non-Disclosure Agreement door het uitvoeren van Full-Disclosure).

Dat deze machtige manipulatiegroepering werkelijk in alle takken en lagen van de huidige samenleving doordrongen is en op zich geen enkele weerstand te duchten heeft gehad van “gezond denkende mensen”, vanwege het hoge gehalte van ridiculisering van personen en organisaties welke zich bezig hielden met zogenaamde “complotdenkers” en de schaamte en angst van mensen om hierover vrijelijk te durven spreken.

Dat de Mensheid een volwaardig vrije beschaving is en voortdurend verblind wordt door keuzes op basis van voorgelegde modellen en de daaruit voortvloeiende gevolgen accepteert, zonder te beseffen dat deze gevolgen inherent zijn aan de vasthoudendheid aan de eigen persoonlijke raamwerken.

Dat er na de bevrijding van de manipulaties in de Menselijke neurale stelsels en de Globale economische modellen, herstel van openlijk contact met vriendschappelijke Galactische beschavingen zal zijn, uit naam van alle vrije bewoners van Planeet Aarde en op uitnodiging van de bewoners van Planeet Aarde.

Stand-up Human Race!

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de bewoners van planeet Aarde in te lichten over ontdekkingen van Buitenaards Leven. Deze agenda zal worden uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappelijke afdelingen, niet gelieerd aan een land of een regering. Op deze wijze kunnen regeringen en wereldmachten zich “soeverein” opstellen en hun eigen standpunten innemen, ter afstemming op de eigen bevolking en religieuze achtergronden. De aangeleverde en vastgestelde bewijzen, zullen allerminst ongeloofwaardig lijken, waarmee de collectieve reactie er één zal zijn van algemene aanvaarding.

De grotere werkelijkheid is echter, dat er verscheidene ultra geavanceerde zeer vriendschappelijke beschavingen al gedurende lange tijd observeren, hoe de Mens in staat zal zijn zichzelf te confronteren met deze niet-dienstbare activiteiten, waaraan het onderworpen is. Na het herkennen en het opruimen hiervan, zal de Mensheid terugkeren in een open samenleving. Deze stap zal de Ambassadeurschap van ieder Mens herstellen en zal een fundamentele spirituele, psychische en emotionele upgrade in gang zetten.

2016 en 2017 worden excellente jaren om alle aangenomen en aangeleerde referentiekaders en persoonlijke patronen, overtuigingen en overlevingsmechanismen van onszelf te onderzoeken. Hoe vrij zijn wij, als het erop aan komt onderscheid te kunnen maken tussen verschillende nieuwe richtingen van bewust-zijn? Het herstel van wezenlijke autonomie en soevereiniteit zal volledige toewijding van en aan onszelf vragen, zonder vorm, vanuit onze Kracht van Bereidwilligheid , Toegankelijkheid , Verbinding, Samenwerking, Openheid en Respect. Ambassadeurschap vertegenwoordigen van planeet Aarde, zonder vast te zitten aan welke overtuiging dan ook maakt de weg finaal vrij voor Open Contact.

Juist deze stap is aan onszelf en de werkelijk dienstbare Galactische beschavingen laten onszelf tot dit inzicht komen op basis van eigen ervaringen. Wat zou dit allemaal kunnen impliceren? Als Aardse beschaving zelf verantwoordelijkheid nemen?