Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aanmelden voor de mailinglijst ? Van harte welkom

Update 1 december 2017 "Geloof & Weten"

Tags: Blog

Update 1 december 2017 "Geloof & Weten"
Update(-je). Momenteel ben ik met verschillende activiteiten bezig, om de volgende fase waar we met z'n allen als Mensen in aangekomen zijn uit te werken. En ik doe dat geheel op mijn eigen manier. Mijn ervaringen deel ik door openhartig en daarmee heel krachtig te zijn, wetende dat het deeltje wat ik vertel, voortkomt uit mijn eigen WETEN en ervaringen. Het is geen “boekenpraat”, waardoor het in sommige gevallen ook als confronterend kan worden ervaren door mijn eigen Kracht welke erin ligt. Ik merk ook hoeveel alle andere Mensen bezig zijn met allerlei bijzondere en mooie processen en ontwikkelingen. Wat mij vooral treft, is hoeveel Mensen werkelijk aan het vrij komen zijn van “volgsystemen”. Echt vrijkomen van beklemmende instruerende spirituele modellen welke de vrijheid van het Werkelijke ZIJN juist tegenhouden. Ja, ik weet het, het is een behoorlijke bewering. In deze tijd, zullen er simpelweg echt zaken benoemd moeten gaan worden en dat dit dient plaats te vinden (uiteraard) vanuit respect en waarde met veel dankbaarheid. Het Veld is enorm in beweging wat ook vaak diep in onszelf te voelen is.

Ik heb ook heel veel gelachen met de Mensen, over de hardnekkige geruchten dat de groep rondom Martijn van Staveren een sekte is en allemaal volgers zouden zijn. Dat doet in het geheel geen recht aan de vele duizenden Mensen welke ik heb mogen ontmoeten de afgelopen jaren. Zij zijn zich zeer bewust van de eigen Kracht en vinden het fijn, net als ik dat zo ervaar, elkaar te ontmoeten en van elkaar informatie te ontvangen. Juist door naar elkaar te luisteren is het mogelijk om in jezelf eigen informatie vrij te laten komen. En dat is mooi, als je elkaar hierin kunt zien en ondersteunen. Zoals de Mensen zelf ook zeggen, het is begrijpelijk dat dit (sekte) wordt gedacht, als je er vanuit durft te gaan hoe veelvuldig dit in het verleden heeft plaats gevonden. De humor daarover komt mede voort uit de telkens terugkerende vaststelling dat deze Mensen nog nooit een keer een poging hebben ondernomen om hun aanname-beeld zelfstandig te gaan verifiëren. Met andere woorden, onderzoeken of het klopt wat ze denken en zeggen.

Er zijn verschillende Mensen die artikelen over mij schreven, daarin grove leugens vertelden en insinuaties deden om onrust te veroorzaken. Feitelijk deden zij exact datgene waar ze zelf vaak over schrijven (over de “donkere krachten”), te weten onrust zaaien, achterdocht creëren en het direct ondermijnen van de integriteit van een ander. In de kern het tegenovergestelde van vragen stellen, open communiceren en transparantie. Wat is het doel van dit soort acties? Is dit een levend voorbeeld van hoe we het niet hoeven te doen? Het is toch bijna onwerkelijk als je de administrators van verschillende websites, welke pretenderen mensen bewust te maken van diverse controlemechanismen, zélf ziet stoeien met de wijze waarop er gecommuniceerd kan worden? Ik vind het allemaal mooi, zo zichtbaar waar de vervuiling in het Menselijke bewustzijn aanwezig is. Er huist iets in de Mens, wat daar van oorsprong niet hoort. Wees het voorbeeld, wat je aan de wereld wilt tonen. En dat geldt natuurlijk voor iedereen en ook voor mijzelf.

Het komt zeer veel voor dat de Mensen, welke zichzelf gecommitteerd hebben aan een vorm van (geloofs)overtuiging, spiritueel model, Jezus, Lucifer, Matrixcontrole, EThealingen, kunstmatige universum, opgestegen meesters, new age, UFO-cult, etc.. niet verder willen kijken dan datgene wat ze zelf voor mogelijk willen houden. Heel oké hoor, als je blijft bij jezelf en natuurlijk ook heel oké indien je je horizon durft te verleggen. Wie weet blijft alles wel enigszins hetzelfde, worden er alleen veel meer dwarsverbanden zichtbaar doordat de perceptie verandert van hoe je je werkelijkheid ervaart. En ik durf vanuit zelfverzekerdheid te zeggen, dat er nog een heleboel zaken onbenoemd zijn. Dat er nog een heleboel zaken benoemd gaan worden om beter beeld te krijgen van Onszelf en wat er zich allemaal afspeelt. Vele vragen zijn nog nooit gesteld en zullen gesteld gaan worden. Groei houdt in dat je nergens aan vasthoudt. Dat je de trapleuning loslaat zodra je je route verder gaat.

Inmiddels zijn vele, vele Mensen op de hoogte dat er contact is tussen heel veel Mensen op Aarde en andere werkelijkheden met andere beschavingen. En ook dat er vele misleidingen tussen zitten, dat er echt wel iets te onderzoeken valt en dat dit te maken heeft met de wijze van waarnemen in jezelf en buiten jezelf. De religies zijn inhoudelijk zeer verrijkend, de uitvoering ervan is zeer beperkend voor het Menselijke bewustzijn. Spirituele modellen zijn inhoudelijk zeer verrijkend, de uitvoering ervan is zeer beperkend voor het Menselijke bewustzijn. Daarom is het goed dat deze vormen van geloof & spiritualiteit geheel komt te vervallen. Dat er herziening komt in alles wat met geloof te maken heeft. In elke vorm en in elk aspect. De aankomende golf van bewustzijn gaat krachtiger in ieder Mens naar voren komen dan ooit tevoren, het is echt tijd om alles in beeld te brengen. En dit dan ook doen, vanuit een volledig respect naar elkaar toe. En als dat niet lukt, je even “gedeisd” houden door te onderzoeken hoe het komt dat dit niet lukt. Want de misleiding is groot, heel groot en zal op elke mogelijke manier trachten "in te breken". En vandaar dat ik zeer bereid ben om dieper in te gaan op alles wat zich aandient, bekrachtigend en ontmaskerend. Deze wereld is buitengewoon interessant, juist door de ontelbare mogelijkheden.

Wie hoeven niet meer te geloven.
Waar het om gaat, is dat jij WEET dat je oneindig bewustzijn bent in een Menselijke gedaante in deze werkelijkheid.

Je komt iets brengen, wat uitsluitend uit jezelf kan voortkomen. En elkaar hierin ZIEN en BEGELEIDEN is wellicht één van de grootste geschenken wat we elkaar kunnen geven. Dat kan al door elkaar te ontmoeten en een gesprek aan te gaan. Gewoon, van Mens tot Mens.

Wat ontzettend "gaaf" om hier te zijn in deze werkelijkheid. Groetjes, Martijn van Staveren